Monday, May 4, 2009

Sejarah dan Pengenalan Pendidikan Khas

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS
"Falsafah Pendidikan Khas mempunyai matlamat yang sama dengan Falsafah Pendidikan Biasa yang meliputi semua aspek pendidikan. Ia menyediakan perkembangan optima kanak-kanak dengan keperluan-keperluan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat."
Ianya satu usaha berterusan lahirkan insane berkemahiran, berhaluan, berupaya, berdikari, mampu merancang, dan mengurus kehidupan, serta menyedari potensi diri sebagai individudan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif.

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran , berhaluan, berupaya , beriman, berdikari, berkemampuan merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

OBJEKTIF
· Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk individu dengan keperluan khas
· Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada individu dengan keperluan khas.
· Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi diri murid-murid.
· Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang cukup dan terkini.
· Memastikan tenaga pengajar mencukupi dan terlatih

VISI
Murid berkeperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

MISI
Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang berdikari, berjaya dalam hidup dan memberi sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.

Huraian Falsafah Pendidikan Khas
Melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Khas
Memperseimbangkan peluang-peluang pendidikan dalam aspek peruntukan kewangan, pakar khidmat sokongan khas, peruntukan fizikal, pembangunan dan lain-lain.
Menyediakan perkembangan kemahiran intelek dan psikomotor secara menyeluruh dan bersepadu untuk menghasilkan individu yang terpelajar dan seimbang dalam masyarakat.
Menekankan Pendidikan Bagi Semua (Education for all).
Segala program yang dirancang dan dibentuk hendaklah berlandaskan kebolehan kefungsian, bukan kepada kategori / labelling.
Memperkukuhkan keadaaan bahawa kanak-kanak dengan keperluan-keperluan khas pada asasnya adalah kanak-kanak dan pergaulan berterusan dengan kanak-kanak biasa adalah berfaedah; kelas khas rancangan percantuman, normalisasi, persekitaran yang tidak terhad, intergrasi sosial, intergrasi berfungsi, intergrasi setempat dan pengsealiran (mainstreaming).
Menghasilkan individu yang mempunyai kesedaran, semangat, kesetiaan, aspirasi dan nilai yang tinggi agar dapat bersatu dan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat majmuk.
Menghasilkan sumber tenaga manusia untuk pembangunan ekonomi negara.
Menyediakan individu yang mempunyai nilai moral yang tinggi, sahsiah yang baik, bertanggungjawab, berdisiplin dan progresif agar dapat memberi sumbangan dalam pembangunan bangsa dan negara.
Menyediakan kanak-kanak dengan keperluan-keperluan pendidikan khas dengan program seperti yang diberi kepada kanak-kanak biasa dan belajar bersama-sama mereka.
Pendidikan khas adalah sebahagian dari pendidikan biasa dengan pengubahsuaian dimana perlu.
Melaksanakan Rancangan Pendidikan Individu (IEP).
Mewujudkan norma-norma yang berteraskan keperluan-keperluan khas dari aspek tenaga pendidikan khas dan tenaga khidmat sokongan khas seperti jurupulih pertuturan/bahasa, guru khas audiologi/guru khas pakar perunding, guru khas beredar (intinerant teacher) dan lain-lain.
Menekankan pendekatan pendidikan dan pemulihan yang terdiri daripada pasukan multi disciplinary.
Menekankan pembekalan perkhidmatan-perkhidmatan yang bersifat pencegahan awal daripada yang bersifat pemulihan.
Mewujudkan program transisi bagi murid-murid dan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas untuk mendapatkan penyesuaian dalam budaya kerja.
Menghasilkan program-program yang berteraskan pra-vokasional dan vokasional supaya murid-murid dan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas mempunyai kemahiran-kemahiran bekerja sendiri.
Menghasilkan perkhidmatan-perkhidmatan program yang menekankan kepada pelbagai model perkhidmatan.
Menentukan supaya pelajar-pelajar dengan keperlaun-keperluan khas rancangan percantuman sekolah biasa terlibat dalam cadangan kombinasi mata pelajaran efektif di tingkatan IV untuk persediaan peperiksaan SPM.
Menentukan perlaksanaan kombinasi mata pelajaran efektif di tingkatan IV di sekolah menengah khas untuk persediaan SPM.
Menentukan supaya sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat penglihatan dan rabun dapat mengambil peperiksaan SPM(Vokasional).
Menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di sekolah menengah pendidikan khas mengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia.
Menentukan sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di SMP Khas Vokasional mengambil peperiksaan SPMV dan MLVK.
Menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di kelas-kelas khas rancangan percantuman mengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia di bawah sayap Vokasional.
"Falsafah Pendidikan Khas adalah serupa dengan Falsafah Pendidikan Biasa. Perkembangan optima seseorang individu sebagai seorang yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri serta boleh menyedari potensi sendiri bagi seorang individu dan seorang masyarakat. Falsafah Pendidikan bagi kanak-kanak Khas juga menyediakan peluang-peluang yang sama kepada kanak-kanak ini seperti yang diberi kepada kanak-kanak biasa untuk perkembangan psikologi dan sosial yang seimbang."

Kategori dan Ciri-ciriKanak-kanak Khas Bermasalah Pembelajaran
[Autisme]

Ciri-ciri Khusus

Autisme
Perlakuan yang bongkak
Ketawa dengan tiba-tiba
Perkataan yang diulang berkali-kali dan gagap.
Tidak mengenali bahaya.
Tidak merasai kesakitan.
Menangis dan marah tanpa sebab.
Permainan yang luar biasa.
Tidak mahu didakap.
Tidak dapat menyesuaikan diri dengan kanak-kanak lain.
Berkelakuan seperti orang pekak.
Tiada perhubungan mata bila bercakap.
Memutar barang.
Tidak dapat mengawal keseimbangan fizikal.
Tingkahlaku aktif keterlaluan.
Tidak mahu terima pelajaran biasa.
Mengigit kuku, hisap jari dan mencederakan diri.
Takut dan cemburu berlebihan.

Ciri-ciri Khusus

Mulut yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat.
Lidah yang tebal, kasar dan pendek, serta cenderung terjelir.
Mata sentiasa berair dan merah.
Mata sepet iaitu bahagian luarnya naik ke atas dan terdapat lipatan pada kedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian dalam mata.
Bentuk muka yang kecil.
Bahagian kepala leper.
Tangan yang lebar dan pendek serta garisan tapak tangan satu melintang.
Majoriti berambut lurus dan lembut.
Jari dan tangan lebar yang pendek dan berbonggol.
Berbadan gembal dan rendak.
Badan yang agak bongkok.
Suka bermanja, bermain dan gembira.
Dapat bergaul dengan baik.
IQ di antara 30 hingga 80.
Kecacatan dapat dikesan sebaik selepas lahir.
Sindrom Down

Ciri-ciri Khusus

Cacat Akal Ringan
1. Adiot
Tidak dapat melindungi diri daripada bahaya fizikal dan mungkin mencederakan diri sendiri.

2. Imbersil
Tidak boleh mengurus diri tetapi masih boleh dilatih.

3. Moron
Perlukan jagaan, kawalan dan tunjuk ajar khas.
Perkembangan mental hanya 23% daripada kadar biasa.
Lambat berjalan dan lambat bercakap.

4. Lembab
Lambat menerima pelajaran dan sukar sesuaikan diri dengan situasi sekolah biasa.

Ciri-ciri Khusus

Kesukaran ketika makan dan selalu muntah.
Mengigit sesuatu dalam mulut dan tidak mahu mengeluarkannya.
Air liur yang meleleh tanpa kawalan.
Sukar bernafas.
Sukar tidur dan terjaga waktu malam.
Selalu menangis.
Sukar bercakap dan memahami orang lain.
Suara terlalu lembut, mengau atau sengau.
Tidak menoleh jika dipanggil dan tidak bertindak balas terhadap bunyi.
Kebingungan pada cahaya lampu, bunyian dan sentuhan.
Tidur yang berlebihan.
Kanak-kanak yang pendiam dan menyendiri.
Cacat Akal Berat

Ciri-ciri Khusus

Hyperaktif
Aktiviti fizikal yang agresif dan berlebihan.
Tindakan yang berlebihan terhadap rangsangan cahaya, bunyi dan warna.
Tidur yang tidak tetap.
Terlalu kerap menangis atau ketawa.
Sukar beri tumpuan terhadap permainan atau kerja yang dilakukan.
Mengubah aktiviti atau tindakan secara mengejut.
Mudah mengamuk bila kehendaknya dihalang.
Sukar menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan rakan sebaya.

Ciri-ciri Khusus
Hypoaktif
Murang dan menyendiri.
Aktiviti fizikal yang pasif.
Tiada respond pada persekitaran.
Suka termenung.
Tidak suka bergaul atau berinteraksi.
Menundukkan muka bila nama dipanggil.
Suka bermain sendirian.
Suka berkhayal.

Ciri-ciri Khusus

Spastik
Sejenis kecacatan atau ketidaksempurnaan anggota tubuh badan.
Tidak mencapai objek yang ditunjukkan.
Tidak berupaya mengangkut badan.
Tidak berupaya berpijak atau berdiri.
Tidak berupaya memegang objek.
Tidak berupaya mengurus diri.

Ciri-ciri Khusus

Kebolehan yang luar biasa.
Mempunyai masalah psiko-sosial seperti masalah kelakuan dan emosi.
pergaulan dengan kanak-kanak lain.
Perkembangan bahasa yang lambat.
Perbendaharaan kata yang kemas.
Tidak perlukan banyak tunjuk ajar ketika belajar.
Kemukakan soalan yang bertalu-talu.
Suka bergaul dengan orang yang lebih tua.
Suka mencari helah.

Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas

Minat terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Perakuan ini menyebut,
"Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Disamping itu penyertaan o/eh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. "

Perkembangan Pendidikan Khas mengikut jenis adalah seperti berikut:

Pendidikan Masalah Penglihatan

1926
Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka

1931
SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang

1948
Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney - Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

1953
Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM)

1958
Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian, Sandakan (JKM)

1962
Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih,diperkenalkan

1963
Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, diperkenalkan

1977
Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras

1978
Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu

1983
Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, SetapakPengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh

1984
Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AI-QuranPenubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan, Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan alatan braille

Pendidikan Masalah Pendengaran

1954
Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang

1954
Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah), Tanjong Bunga, Pulau Pinang

1963
Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat Pendengaran oleh Kementerian pendidikan di sekolahrendah dan sekolah menengah biasa yang dipilihPermulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab perguruan Ilmu Khas, Cheras

1978
Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod TanganPenubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan

1979
Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Kementerian Pendidikan

1985
Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh, Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan IslamPenubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama IslamPenubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia Kod TanganPenubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal

1987
Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional, Shah Alam

Program Percantuman/Inklusif
1962
Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatandimulakan

1988
Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran

1993
Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki), KualaLumpur

1994
Pembukaan kelas-kelas program inklusif seeara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara

1995
Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan

Tarikh Penting Pendidikan Di Malaysia

Perundangan Pendidikan
1957 - The Education Ordinance, 1957
1961 - Education Act, 1961
1963 - Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak - 1971)
1971 - Akta Universiti dan Kolej Universiti
1974 - Akta Politeknik Ungku Omar
1980 - Akta Majlis Peperiksaan Malaysia

Laporan-Laporan Penting
1956 - Report of the Education Committee, 1956 (Penyata Razak)
1960 - Report of the Education Review Committee, 1960 (Penyata Rahman Talib)
1967 - Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi
1973 - Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajaran dan Masyarakat (Laporan Keciciran)
1979 - Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir)
1991 - Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan

Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan
1957 - Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah
1970 - Bahasa pengantar darjah 1
1975 - Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan
1976 - Bahasa pengantar Tingkatan 1
1979 - Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera
1980 - Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti
1981 - Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains1982 - Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan
1983 - Bahasa pengantar semua kursus di universiti

Peperiksaan Sekolah Rendah
1957 - MSSEE (Malayan Sec. Sch. Entrance Exam) dimulakan
1963 - MSSEE dimansuhkan
1967 - PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan
1973 - UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan1982 - UDT dimansuhkan
1988 - PDL dimansuhkan1988 - UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan

Peperiksaan Sekolah Menengah
1957 - LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan
1957 - OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan
1957 - FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan
1957 - QT ( Qualifying Test) dimulakan
1960 - SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan
1961 - UK (Ujian Kelayakan) dimulakan
1962 - SPPTM (Sijil Pel. Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan
1964 - SPPTM dimansuhkan1964 - FMC dimansuhkan
1964 - MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan
1964 - SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan
1967 - SRP/LCE soalan objektif mula digunakan
1968 - OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia.
1969 - SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan
1976 - Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan1976 - MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan
1982 - HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan
1982 - STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan
1983 - LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan
1983 - SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan
1987 - Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V)
1987 - SPM di seluruh Malaysia dimulakan
1991 - KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan
1992 - Tahun terakhir bagi SRP
1993 - PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan
1993 - SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) dimulakan

Kurikulum
1956 - General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan
1964 - General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan
1965 - Pendidikan Komprehensif dimulakan
1967 - Report of the Committee on Curriculum Planning and Development
1973 - Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan
1982 - KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan
1983 - KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah
1988 - Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai
1988 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa
1989 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain
1989 - Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1
1989 - Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah
1989 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah
1991 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah
1991 - Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1
1992 - Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah
1993 - Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah. Sekolah yang telah melaksanakan Kemahiran Manipulatifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah

Peperiksaan Khas
1964 - Penubuhan Unit Pendidikan Khas
1978 - Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh
1981 - Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan,Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha)
1984 - Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak-kanak cacat antara Kementerian-Kementerian.
1984 - Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak-Kanak Negeri
1984 - Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan
1985 - Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia
1985 - Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara
1985 - Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian
- Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam
1987 - Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran1988 - Arahan Y.B.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penuh kepada Kanak-kanak dengan Perlakuan Autisme Ringan
1989 - Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara
1991 - Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas
1993 - Jawatankuasa mengkaji Dasar, Perancangan, Penyelarasan danPelaksanaan Pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan-keperluanPendidikan Khas.

Monday, March 23, 2009

Program Transisi Kerjaya Bagi Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

1. Pengenalan
Transisi adalah penggunaan terma-terma yang merujuk kepada peralihan masa atau merujuk kepada perubahan kehidupan seseorang daripada alam persekolahan kepada alam pekerjaan atau peningkatan tahap pendidikan seseorang. Kebanyakan pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran kekal dengan sistem persekolahan sehingga berumur 19 tahun. Mengikut Phillippa Russel, Pengarah Majlis Kanak-kanak Kurang Upaya memetik John Fish dan Jean McGinty (1992) sebagai berkata,’ suatu fasa atau perubahan masa antara masa remaja dan masa dewasa di mana berlaku pemisahan pendidikan dan pengurusan. Semasa fasa transisi terdapat perubahan tanggungjawab daripada zaman kanak-kanak kepada alam dewasa, daripada sekolah ke pendidikan lebih tinggi, dan daripada kongkongan zaman kanak-kanak kepada orang dewasa yang bertanggungjawab’.
Pelajar-pelajar berkeperluan khas, seperti juga insan normal, dilahirkan mempunyai naluri dan keinginan untuk bersaing bagi mencapai kejayaan dalam hidup mereka. Mereka perlu dibimbing dan dibantu untuk membolehkan mereka meningkatkan potensi diri dan mencungkil bakat yang terpendam dalam diri masing-masing. Oleh yang demikian, Unit Pendidikan Khas Negeri Johor telah mengambil beberapa inisiatif bagi mengketengahkan seberapa ramai pelajar berkeperluan khas yang berpotensi untuk melalui pelbagai aktiviti
berkaitan kemahiran.
Program pendidikan khas di negeri Johor telah menjalankan Program Transisi Kerjaya yang menjurus kepada bidang perhotelan, mencuci kenderaan, pertanian, pembungkusan makanan ringan dan beberapa aktiviti lain. Program ini juga telah menjadikan negeri Johor sebagai program penanda arasan bagi tempat rujukan kepada program pendidikan khas di seluruh negara. Namun demikian, guru-guru pendidikan khas tiada kepakaran untuk memberikan kemahiran secara formal bagi menyediakan murid untuk menerima Sijil Kemahiran Malaysia yang amat diperlukan bagi membantu murid yang sedang belajar dan yang telah menghabiskan sesi persekolahan mereka dalam mendapatkan pekerjaan.
2. Matlamat
Melalui program transisi dan koloborasi yang dijalankan, pelajar-pelajar pendidikan khas akan mendapat Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 1 dan Tahap 2 untuk meningkatkan potensi diri mereka. Di samping itu, pelajar-pelajar berkeperluan khas boleh mendapat ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk kehidupan mereka selain dapat meningkatkan peluang mendapat pekerjaan.

3. Objektif
Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak 1 % peluang pekerjaan diberikan kepada golongan kurang upaya yang berkelayakan. Peluang-peluang ini perlu direbut sebaik mungkin bagi merealisasikan harapan kerajaan. Ianya menjadi tanggungjawab bersama bagi membimbing golongan kurang upaya berjalan seiring dengan orang lain dan dapat membuktikan bahawa insan-insan ini tidak dipinggirkan. Pengecualian cukai kepada mana-mana agensi swasta yang mengambil pekerja-pekerja orang kurang upaya ini amat dialu-alukan dan diharapkan agar lebih banyak lagi agensi-agensi swasta lain yang dapat membuka peluang-peluang pekerjaan kepada orang kurang upaya. Antara objektif program ini,
i. Melahirkan insan yang berdisiplin dan berwibawa.
Ii Memupuk semangat bekerjasama, persaudaraan dan muhibah.
iii. Memperkembangkan bakat dan potensi pelajar berkeperluan khas dalam bidang kemahiran
iv. Menyemai nilai keyakinan dan semangat kendiri yang tinggi dalam diri pelajar berkeperluan khas
vi. Mewujudkan suasana interaksi dan komunikasi dalam komuniti yang lebih berkesan
vii. Membina individu yang patuh dengan disiplin dan arahan ke arah mendapatkan pekerjaan.

4. Kesediaan Orang Kurang Upaya
Golongan kurang upaya ini memerlukan latihan-latihan bagi menyediakan peluang pekerjaan pada masa depan. Mereka ini memerlukan ruang di mana mereka boleh belajar untuk menempatkan diri mereka setanding dengan orang lain. Dalam hal ini, sektor kerajaan mahupun swasta perlu bersikap optimis dan proaktif bagi menyediakan tempat untuk mereka melakukan latihan dalam bidang pekerjaan. Mereka memerlukan tunjuk ajar bagi menyesuaikan diri dengan kemahiran-kemahiran tertentu bagi menempatkan diri mereka dalam bidang pekerjaan yang diceburi dan diminati. Golongan profesional mahupun bukan profesional seharusnya memberi bimbingan dan latihan yang bersesuaian dengan tahap mereka. Dengan menempatkan mereka dalam suasana pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap pemikiran dan kemahiran sedia ada, diharap akan dapat membentuk kemahiran-kemahiran asas berdasarkan tunjuk ajar yang diberikan dari semasa ke semasa.
Golongan kurang upaya ini hendaklah diberi pengetahuan mengenai bidang pekerjaan yang diceburi. Ini adalah untuk menyediakan keyakinan diri dan bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran di dalam alam pekerjaan. Pemantauan dari segi ketepatan masa bekerja, pengendalian kewangan, perubahan tingkah laku sosial dan perjalanan pergi dan balik dari tempat kerja amat penting. Semua perkara yang dinyatakan tadi perlu dipandang serius bagi membina sahsiah diri dan memupuk sikap tanggungjawab dalam diri mereka. Di samping itu, pemerhatian, laporan daripada pihak pengurusan, analisis tugas dan perbincangan dengan pelajar seharusnya dijadikan kaedah penilaian dalam menilai tahap penguasaan kemahiran-kemahiran yang dipelajari. Data-data yang dikumpulkan ini amat penting dalam mengenal pasti masalah-masalah yang di luar jangka. Dengan itu, perubahan-perubahan strategi dapat dibentuk dan diaplikasikan bagi mengatasi masalah-masalah yang timbul.
Membina keyakinan diri dalam diri orang kurang upaya ini merupakan suatu cabaran yang hebat. Ini adalah kerana penerimaan mereka dalam sesuatu perubahan adalah berbeza mengikut tahap pemikiran seseorang. Oleh itu, pembentukan imej peribadi seperti meneliti penguasaan kemahiran-kemahiran baru, cara mereka mengadaptasi kemahiran baru, sokongan daripada pihak keluarga, cara sosialisasi dan ketahanan mental dalam menghadapi kerenah rakan sekerja seperti faktor cemuhan, gurau senda mahupun penindasan perlu dititikberatkan. Dengan cara ini, maklumat-maklumat dapat di kumpul, dianalisis dan dibincangkan bersama pelajar. Oleh itu, mereka akan dapat meluahkan perasaan dan dapat memperbaiki diri bagi membentuk imej peribadi serta dapat menyesuaikan diri dengan situasi tempat mereka bekerja.
Sebagai kesimpulannya, program transisi ini membolehkan pelajar-pelajar ini membuat pilihan bidang kerjaya masa depan, dapat memahami kehendak-kehendak majikan mengenai kemahiran-kemahiran yang mereka perlu kuasai untuk mendapat pekerjaan dan membolehkan mereka menyesuaikan kemahiran-kemahiran sedia ada serta membuat pilihan bidang pekerjaan yang bersesuaian dengan minat mereka. Program ini juga dapat memberikan kefahaman kepada mereka tentang perbezaan di antara alam persekolahan dan alam pekerjaan. Dengan menguasai kemahiran-kemahiran yang diperlukan, minat dan iltizam yang tinggi akan dapat mempengaruhi sesebuah agensi untuk mengambil mereka bekerja.

Wednesday, February 25, 2009

The Theory of Multiple Intelligences

The Theory of Multiple Intelligences

The theory of multiple intelligences was proposed by Howard Gardner in 1983, to more accurately define the concept of intelligence and address whether methods which claim to measure intelligence (or aspects thereof) are truly scientific.

Gardner's theory argues that intelligence, particularly as it is traditionally defined, does not sufficiently encompass the wide variety of abilities humans display. In his conception, a child who masters multiplication easily is not necessarily more intelligent overall than a child who struggles to do so. The second child may be stronger in another kind of intelligence, and therefore may best learn the given material through a different approach, may excel in a field outside of mathematics, or may even be looking through the multiplication learning process at a fundamentally deeper level that hides a potentially higher mathematical intelligence than in the one who memorizes the concept easily. "The theory suggests that, rather than relying on a uniform curriculum, schools should offer "individual-centered education", with curriculum tailored to the needs of each child."[1] "(This includes working to help students develop the intelligences in which they are weaker.)"
Development of the theory
"Howard Gardner, multiple intelligences and education"] by [2] given field (child prodigies, autistic savants);Neurological evidence for areas of the brain that are specialized for particular capacities (often including studies of people who have suffered brain damage affecting a specific capacity);The evolutionary relevance of the various capacities;Psychometric studies; andSusceptibility to encoding in a symbol system or notation (e.g. written language, musical notation, choreography).An identifiable not frpocore operation or set of operations.A distinctive development history, along with a definable set of 'end-state' performances.

Gardner originally identified frogllyseven core intelligences: linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-kinesthetic, musical, interpersonal and intrapersonal. In 1997 at the symposium "MIND 97" (Multiple Intelligences New Directions) he added an eighth, the "Naturalist" Intelligence. Investigation continues on whether there are Existentialist (existential) and Spiritualist (spiritual) Intelligences.

The theory has been widely criticized in the psychology and educational theory communities. The most common criticisms argue that Gardner's theory is based on his own intuition rather than empirical data and that the intelligences are just other names for talents or personality types. Despite these criticisms, the theory has enjoyed a great deal of popularity amongst educators over the past twenty years. There are several schools which espouse MI as a pedagogy, and many individual teachers who incorporate some or all of the theory into their methodology. Many books and educational materials exist which explain the theory and how it may be applied to the classroom.

Gardner's categories of intelligence
The categories of intelligence proposed by Gardner are:

Bodily-kinesthetic
This area has to do with bodily movement. People who have this intelligence usually learn better by getting up and moving around, and are generally good at physical activities such as sports or dance. They may enjoy acting or performing, and in general they are good at building and making things. They often learn best by doing something physically, rather than reading or hearing about it. Those with strong bodily-kinesthetic intelligence seem to use what might be termed muscle memory - they remember things through their body such as verbal memory or images.
Careers that suit those with this intelligence include athletes, dancers, actors, surgeons, doctors, builders, and soldiers. Although these careers can be duplicated through virtual simulation they will not produce the actual physical learning that is needed in this intelligence.
Interpersonal
This area has to do with interaction with others. People who have a high interpersonal intelligence tend to be extroverts, characterized by their sensitivity to others' moods, feelings, temperaments and motivations, and their ability to cooperate in order to work as part of a group. They communicate effectively and empathize easily with others, and may be either leaders or followers. They typically learn best by working with others and often enjoy discussion and debate.
Careers that suit those with this intelligence include politicians, managers, teachers, and social workers.
Verbal-linguistic
This area has to do with words, spoken or written. People with high verbal-linguistic intelligence display a facility with words and languages. They are typically good at reading, writing, telling stories and memorizing words along with dates. They tend to learn best by reading, taking notes, listening to lectures, and discussion and debate. They are also frequently skilled at explaining, teaching and oration or persuasive speaking. Those with verbal-linguistic intelligence learn foreign languages very easily as they have high verbal memory and recall, and an ability to understand and manipulate syntax and structure.
This intelligence is highest in writers, lawyers, philosophers, journalists, politicians and teachers.
Logical-mathematical
This area has to do with logic, abstractions, reasoning, and numbers. While it is often assumed that those with this intelligence naturally excel in mathematics, chess, computer programming and other logical or numerical activities, a more accurate definition places emphasis on traditional mathematical ability and more reasoning capabilities, abstract patterns of recognition, scientific thinking and investigation, and the ability to perform complex calculations. It correlates strongly with traditional concepts of "intelligence" or IQ.
Many scientists, mathematicians, engineers, doctors and economists function in this level of intelligences.
Naturalistic
This area has to do with nature, nurturing and relating information to one's natural surroundings. This type of intelligence was not part of Gardner's original theory of Multiple Intelligences, but was added to the theory in 1997. Those with it are said to have greater sensitivity to nature and their place within it, the ability to nurture and grow things, and greater ease in caring for, taming and interacting with animals. They may also be able to discern changes in weather or similar fluctuations in their natural surroundings. Recognizing and classifying things are at the core of a naturalist. They must connect a new experience with prior knowledge to truly learn something new.
"Naturalists" learn best when the subject involves collecting and analyzing, or is closely related to something prominent in nature; they also don't enjoy learning unfamiliar or seemingly useless subjects with little or no connections to nature. It is advised that naturalistic learners would learn more through being outside or in a kinesthetic way.
The theory behind this intelligence is often criticized, much like the spiritual or existential intelligence (see below), as it is seen by many as not indicative of an intelligence but rather an interest.
Careers that suit those with this intelligence include scientists, naturalists, conservationists, gardeners and farmers.
Intrapersonal
This area has to do with introspective and self-reflective capacities. Those who are strongest in this intelligence are typically introverts and prefer to work alone. They are usually highly self-aware and capable of understanding their own emotions, goals and motivations. They often have an affinity for thought-based pursuits such as philosophy. They learn best when allowed to concentrate on the subject by themselves. There is often a high level of perfectionism associated with this intelligence.
Careers that suit those with this intelligence include philosophers, psychologists, theologians, writers and scientists.
Visual-spatialMain article: Spatial reasoning
This area has to do with vision and spatial judgment. People with strong visual-spatial intelligence are typically very good at visualizing and mentally manipulating objects. Those with strong spatial intelligence are often proficient at solving puzzles. They have a strong visual memory and are often artistically inclined. Those with visual-spatial intelligence also generally have a very good sense of direction and may also have very good hand-eye coordination, although this is normally seen as a characteristic of the bodily-kinesthetic intelligence.
Some critics[3] point out the high correlation between the spatial and mathematical abilities, which seems to disprove the clear separation of the intelligences as Gardner theorized. Since solving a mathematical problem involves reassuringly manipulating symbols and numbers, spatial intelligence is involved in visually changing the reality. A thorough understanding of the two intelligences precludes this criticism, however, as the two intelligences do not precisely conform to the definitions of visual and mathematical abilities. Although they may share certain characteristics, they are easily distinguished by several factors, and there are many with strong logical-mathematical intelligence.[citation needed]
Careers that suit those with this intelligence include artists, engineers, and architects.
Musical
This area has to do with rhythm, music, and hearing. Those who have a high level of musical-rhythmic intelligence display greater sensitivity to sounds, rhythms, tones, and music. They normally have good pitch and may even have absolute pitch, and are able to sing, play musical instruments, and compose music. Since there is a strong auditory component to this intelligence, those who are strongest in it may learn best via lecture. In addition, they will often use songs or rhythms to learn and memorize information, and may work best with music playing in the background.
Careers that suit those with this intelligence include instrumentalists, singers, conductors, disc-jockeys, and composers.
Other intelligences
Other intelligences have been suggested or explored by Gardner and his colleagues, including spiritual, existential and moral intelligence. Gardner excluded spiritual intelligence due to what he perceived as the inability to codify criteria comparable to the other "intelligences". Existential intelligence (the capacity to raise and reflect on philosophical questions about life, death, and ultimate realities) meets most of the criteria with the exception of identifiable areas of the brain that specialize for this faculty.[4] Moral capacities were excluded because they are normative rather than descriptive.[5]
Notes^ Howard Gardner, Multiple Intelligences, ISBN 0-465-04768-8, pp. 5, 56^ Mark K. Smith^ Grialou, Paul; Giuseppe Longo. images and reasoning.^ Gardner, Multiple Intelligences, pp. 20-1^ ibid., pp. 27f^ CBS News "60 Minutes" — Meet Musical Savant Rex^ video of Alonzo Clemons^ latent brain potential^ The Expert Mind^ Kornhaber, "Psychometric Superiority? Check Your Facts," 2004^ "Waldorf education embodies in a truly organic sense all of Howard Gardner's seven intelligences...not simply an amalgam of the seven intelligences. Many schools are currently attempting to construct curricula based on Gardner's model simply through an additive process (what can we add to what we have already got?). Steiner's approach, however, was to begin with a deep inner vision of the child and the child's needs and build a curriculum around that vision." Thomas Armstrong, cited in Eric Oddleifson, Boston Public Schools As Arts-Integrated Learning Organizations: Developing a High Standard of Culture for All^ Willinggam, "Check the Facts: Reframing the Mind," 2004^ Gardner, Howard (1998). “A Reply to Perry D. Klein’s ‘Multiplying the problems of intelligence by eight’”. 96-102.^ Stahl, "Different Strokes for Different Folks: A Critique of Learning Styles"
[edit]ReferencesEysenck, M. W (1994) "Intelligence". In M. W. Eysenck, (ed.), The Blackwell dictionary of cognitive psychology (pp. 192-193). Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers.Gardner, Howard. (1983) "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences." New York: Basic Books.Gardner, Howard. (1993) "Multiple Intelligences: The Theory In Practice." New York: Basic Books.Gardner, Howard. (1999) "Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century." New York: Basic Books.Gardner, Howard. (1998) "A Reply to Perry D. Klein's 'Multiplying the problems of intelligence by eight'" Canadian Journal of Education, 23(1), 96-102.Gardner, Howard, and Seana Moran. (2006). The science of Multiple Intelligences theory: A response to Lynn Waterhouse. Educational Psychologist, Volume 41, Issue 4, Fall 2006, pp. 227-232.Gardner, H. (2004) Changing minds: The art and science of changing our own and other people's minds. Boston: Harvard Business School Press, p. 196.Kavale, Kenneth, A., and Steven R. Forness, 1987. "Substance over style: Assessing the efficacy of modality testing and teaching", Exceptional Children 54:228-239.Klein, Perry, D. (1997) "Multiplying the problems of intelligence by eight: A critique of Gardner's theory", Canadian Journal of Education, 22(4), 377-394.Klein, Perry, D. (1998) "A response to Howard Gardner: Falsifiability, empirical evidence, and pedagogical usefulness in educational psychology" Canadian Journal of Education, 23(1), 103-112.Kornhaber, Mindy. (2004) "Psychometric Superiority? Check the Facts"Kornhaber, Mindy, Edward Fierros and Shirley Veenema. (2003) "Multiple Intelligences: Best Ideas from Research and Practice"Lohman, D. F.(2001). "Fluid intelligence, inductive reasoning, and working memory: Where the theory of Multiple Intelligences falls short." In N. Colangelo & S. Assouline (Eds.), Talent Development IV: Proceedings from the 1998 Henry B. & Jocelyn Wallace National Research Symposium on talent development (pp. 219-228). Scottsdale, AZ: Gifted Psychology Press.LinkScarr, S. (1985) "An authors frame of mind [Review of Frames of mind: The theory of multiple intelligences]" New Ideas in Psychology, 3(1), 95-100.Sempsey, James, "The Pedagogical Implications Of Cognitive Science and Howard Gardner's M.I. Theory (A Critique)" 10.19.93Steven A. Stahl "Different Strokes for Different Folks?: A Critique of Learning Styles", American Educator, Fall, 199 [1]Sternberg, R. J. (1983, Winter) "How much Gall is too much gall? {Review of Frames of Mind: The theory of multiple intelligences}". Contemporary Education Review, 2(3), 215-224.Sternberg, R. J. (1988) The triarchic mind: A new theory of human intelligence New York: Penguin Books.Sternberg, R. J. (1991) "Death, taxes, and bad intelligence tests", Intelligence, 15(3), 257-270.Tupper, K.W. (2002) Entheogens and Existential Intelligence: The Use of Plant Teachers as Cognitive Tools. Canadian Journal of Education. 27(4), 499-516Traub, James (1998, October 26). Multiple intelligence disorder, The New RepublicWaterhouse, Lynn. (2006a). Multiple Intelligences, the Mozart Effect, and Emotional Intelligence: A critical review. Educational Psychologist, 41(4), Fall 2006, pp. 207-225.Waterhouse, Lynn. (2006b). "Inadequate Evidence for Multiple Intelligences, Mozart Effect, and Emotional Intelligence Theories." Educational Psychologist, 41(4), Fall 2006, pp. 247-255.Willingham, Daniel T. (2004) "Check the Facts: Reframing the Mind," Education Next

Tuesday, February 17, 2009

Isu Transisi Dalam Pendidikan Khas


Pengenalan

Matlamat utama pendidikan adalah untuk menyediakan seseorang individu menjadi bertanggungjawab, menyumbang kepada komuniti. Pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran perlu didedahkan kepada realiti kehidupan setelah tamat persekolahan melalui satu program yang sistematik. Kebiasaannya, dalam persediaan kepada reliti kehidupan orang dewasa, penekanan hanya diberi terhadap keperluan vokasional semata-mata. Malangnya hingga kini, terlalu sedikit program komprehensif yang wujud menyarankan kemahiran hidup yang diperlukan untuk menepati kehendak sebagai orang dewasa (Polloway & Patton 1993).
Persediaan dan kejayaan pendidikan kerjaya amat penting kepada pelajar berkeperluan khas. Pelajar-pelajar biasa yang tidak mempunyai pendidikan vokasional yang cukup, akan mudah mempelajari sesuatu kemahiran kemudian daripada latihan sewaktu kerja. Namun bagi pelajar bermasalah pembelajaran, tanpa latihan pekerjaan di sekolah, prospek kejayaan mendapatkan pekerjaan adalah amat lemah. Simches (1975) menyatakan dalam situasi pekerjaan yang sukar diperolehi, pekerja yang tidak mempunyai latihan tertentu sukar untuk mendapatkan pekerjaan dan golongan berkeperluan khas pula menghadapi kesukaran berganda dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang terhad itu. Kenyataan ini disokong oleh Ward et at. (2003) yang menyatakan membuat perancangan dan pilihan mengenai apa yang perlu dilakukan selepas tamat persekolahan merupakan cabaran pada setiap remaja tetapi bagi remaja bermasalah pembelajaran transisi dari sekolah ke alam selepas persekolahan mampu meningkatkan permasalahan yang berganda.

b. Pengenalan Ringkas Kategori Berkeperluan Khas
Pendidikan khas merupakan perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan untuk individu berkeperluan khas atau kurang upaya. Kategori individu kurang upaya yang perlu mengikuti program dan perkhidmatan pendidikan khas terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan mental (mental retardation), bermasalah pembelajaran (learning disabilities), gangguan emosi dan tingkah laku (emotional and behavioral disorder), gangguan komunikasi – pertuturan dan bahasa (communication – speech and language disorder), hilang pendengaran (hearing loss), hilang penglihatan atau darjah penglihatan yang rendah (blindnees or low vision), kecacatan fizikal (physical impairments) dan golongan pintar cerdas (giftedness).
Di Malaysia, Pendidikan khas dalam konteks Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui sekolah khas untuk murid-murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran. Manakala program pendidikan khas integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran, pendengaran dan penglihatan. Program tersebut diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah serta sekolah menengah teknik atau vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif. Program pendidikan khas yang ditawarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melibatkan pendidikan peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Pendidikan peringkat menengah menyediakan dua jenis aliran iaitu akademik dan teknik atau vokasional. Manakala tempoh pengajian bagi murid-murid berkeperluan khas sekolah rendah selama enam tahun, sementara bagi sekolah menengah selama lima tahun. Namun demikian, tempoh tersebut boleh dilanjutkan sehingga maksimum dua tahun mengikut keperluan murid-murid berkenaan.
Perkhidmatan dan kemudahan pendidikan khas terhadap golongan berkeperluan khas seperti yang dijelaskan di atas tertakluk kepada Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 Bahagian II 3(2) yang menjelaskan :
“Seseorang murid dengan keperluan khas adalah boleh dididik jika dia mampu untuk mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan disahkan oleh panel yang terdiri daripada pengamal perubatan, pegawai Kementerian Pelajaran dan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebagai berupaya mengikuti program Pendidikan Kebangsaan layak untuk menghadiri program pendidikan khas kecuali murid-murid berikut : (a) murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid biasa dan (b) murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang sangat cacat anggotanya atau yang terencat akal yang berat”.

Isu Dikaitkan Dengan Tinjauan Literature

Di Malaysia, perlaksanaan program transisi masih kurang jelas. Tidak dapat dipastikan peraturan yang memerlukan program transisi dilaksanakan kepada pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran di sekolah. Kajian oleh Ab Rahman (2003) mendapati bahawa perlaksanaan transisi di sekolah merupakan program intergrasi pendidikan khas hanya dijalankan atas inisiatif penyalaras program. Kajian Tang (2004) pula menyatakan bahawa pelajar kurang upaya boleh memperolehi kemahiran pra vokasional melalui program transisi di mana ia belum dilaksanakan secara menyeluruh di Malaysia.
Manakala di luar negara, polisi pendidikan khas berkaitan perkhidmatan transisi telah berkembang dengan nyata semenjak tahun 1983. The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA 1990) menyatakan bahawa perkhidmatan transisi mestilah mempertimbangkan minat, pilihan dan keperluan pelajar. IDEA juga meminta agar Rancangan Pendidikan Individu (RPI), disertakan dengan komponen transisi yang spesifik seperti kenyataan mengenai keperluan perkhidmatan transisi dan agensi yang terlibat. Malah pindaan Akta IDEA pada tahun 1997, menambah bahawa permintaan transisi di dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) mestilah disertakan dengan keperluan perkhidmatan transisi berkaitan dengan kursus yang dipelajari apabila usia pelajar mencapai 14 tahun. Rancangan perkhidmatan transisi juga harus melibatkan lebih ramai penglibatan pelbagai pihak dan berfokus kepada hasilan selepas tamat persekolahan.
Perkhidmatan transisi merupakan satu gabungan aktiviti untuk pelajar, melalui hasil dapatan daripada orientasi yang membentuk pergerakan dan sekolah ke aktiviti selepas tamat sekolah termasuk pendidikan selepas menengah, latihan vokasional, intergrasi pekerjaan secara berterusan, pendidikan dan perkhidmatan dewasa, hidup berdikari serta penglibatan komuniti. Gabungan aktiviti berdasarkan keperluan pelajar secara individu, dengan mengambil kira pilihan dan minat pelajar, termasuklah arahan, pengalaman komuniti, perkembangan pekerjaan, dan pelbagai objektif kehidupan alam dewasa selepas tamat persekolahan. Ia juga turut melibatkan kemahiran hidup seharian. Program transisi yang dijalankan bagi setiap kategori kecacatan haruslah mempunyai reka bentuknya sendiri dan disesuaikan dengan persekitarannya (Smith 2001).
Kohler (1994) menyatakan bahawa sistem pendidikan formal yang terlalu menekankan aspek akademik, terbukti tidak dapat mengeluarkan tenaga mahir dan profesional seperti yang diperlukan oleh pasaran tenaga kerja. Mereka perlu dilatih semula sebelum dapat memulakan kerja. Menurut Halpern (1993) remaja bermasalah pembelajaran tidak diambil bekerja dan menghadapi kesukaran, antaranya:

i. Kesukaran menyesuaikan diri dalam komuniti.
ii Kesukaran mendapatkan pendidikan lanjutan apabila mereka menamatkan persekolahan.
iii. Kesukaaan membentuk hubungan sosial.
iv. Mengalami perasaan kesunyian yang teruk.

Halpern (1993) menyatakan bahawa fokus transisi seharusnya melibatkan kualiti hidup sebagai matlamat utamanya iaitu dengan mengambil kira peranan individu bermasalah pembelajaran sebagai orang dewasa dan memperbaiki strategi pengajaran untuk memastikan pelajar bermasalah pembelajaran mempunyai kemahiran dan kecekalan diri untuk mencapai matlamat hidup berdikari.
Taylor (2000) menyatakan program transisi merupakan satu siri aktiviti yang berguna untuk memastikan pelajar-pelajar mempunyai kemahiran, peluang dan sokongan yang diperlukan untuk memasuki alam pekerjaan dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial masyarakat dan seterusnya membuat;

i. Kurikulum kefungsian atau kurikulum perkembangan kerjaya.
ii. Satu usaha kolaborasi dengan majikan, agensi dalam komuniti dan ibu bapa.
iii. Sokongan dan sistem pemantauan yang berterusan sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan komuniti dan pekerjaan.

Satu program persediaan iaitu program transisi untuk pelajar bermasalah pembelajaran selepas tamat persekolahan adalah penting supaya mereka tidak terbiar begitu sahaja. Program transisi adalah program membimbing pelajar bermasalah pembelajaran ke arah mendapatkan pekerjaan dan hidup berdikari dengan kemahiran-kemahiran pra vokasional, kemahiran sosial dan kemahiran kehidupan harian (Meese 2001). Program ini ialah perancangan yang merangkumi maklumat terhadap seseorang individu bermasalah pembelajaran semasa dan selepas sekolah iaitu dari pelajar transisi ke kehidupan dewasa.

Perbincangan Isu dan Implikasinya Dengan Perkembangan Pendidikan Khas Di Malaysia.

1. Perancangan

Perancangan berfokuskan pelajar merupakan pembentukan matlamat pelajar dengan menggunakan maklumat penaksiran yang relevan sebagai asas perancangan, penglibatan pelajar dalam perancangan dan membuat keputusan serta penilaian pelajar terhadap kemajuan diri dalam menuju matlamat tersebut (Ward & Kohler 1996). Pelajar membentuk kemahiran keazaman diri melalui aplikasi dan amalan. Guru bertindak sebagai pembimbing semasa proses tersebut berlaku. Aspek yang paling penting dalam perancangan berfokuskan pelajar adalah pemilihan pendidikan berasaskan matlamat, hala tuju dan minat pelajar. Maka matlamat pelajar dibentuk melaluinya untuk terlibat secara aktif iaitu pelajar harus berlatih kemahiran keazaman diri untuk menyatakan kesediaan kendiri mereka kepada orang lain.
Dalam kontek ini juga mereka perlu melakukan refleksi diri. Kedua-dua elemen ini iaitu keazaman dan refleksi diri merupakan komponen yang penting dalam perancangan berfokuskan pelajar (Hofman & Field 1995). Perancangan berfokuskan pelajar adalah perkara yang amat penting semasa pembentukan program transisi untuk mereka. Pelajar merupakan objek utama dalam program ini perlu mempunyai sikap dan motivasi serta keazaman kendiri untuk berjaya dan bekerja serta boleh melibatkan diri dalam persekitaran sosial dengan baik.
2. Perkembangan Pelajar

Ianya adalah menitikberatkan tentang kehidupan, pekerjaan, dan kemajuan kemahiran pekerjaan melalui pengalaman pembelajaran berasaskan sekolah dan tempat kerja. Ia juga melibatkan penaksiran dan penyesuaian diri pelajar yang merupakan asas penentuan dan penilaian pengalaman pembelajaran untuk memastikan program transisi berjaya. Melalui aktiviti perkembangan ini, pelajar memajukan dan menggunakan kemahiran keazaman diri seperti akademik, kehidupan, sosial, kemahiran pekerjaan, kesedaran kerjaya, dan tingkahlaku bekerja. Hasilan lepasan sekolah berkait dengan perwatakan dan tingkahlaku
yang positif (Eluneyer & Swartz 1997).
Menyediakan pelajar bermasalah pembelajaran hidup berdikari sebagai orang dewasa. Benz et al. (1997) mendapati bahawa pengalaman pekerjaan, kemahiran akademik, kemahiran sosial, dan kemahiran mencari pekerjaan memperbaiki lepasan sekolah dalam mendapatkan pekerjaan. Benz et al. (2000) mendapati bahawa pengalaman pekerjaan dan kejayaan pelajar menamatkan matlamat transisi dengan sepenuhnya berkait rapat dengan pekerjaan. Colley dan Jamison (1998) mendapati pengalaman kerja, pendidikan pekerjaan, dan pengkhususan akademik menyumbang kepada mendapatkan pekerjaan.
Parley dan Johnson (1999) menghuraikan bahawa strategi yang khusus untuk meningkatkan keyakinan pelajar dalam membuat keputusan, ketegasan memilih kerjaya, kemahiran mencari pekerjaan di mana semua perkara tersebut penting dalam persediaan vokasional pelajar. Kohler dan Hood (2000) mendapati kepelbagaian program meningkatkan kemahiran pelajar dan hasilan lepasan sekolah. Ia juga menunjukkan contoh yang spesifik dalam memberikan latihan pekerjaan, pengalaman kerja, kemajuan pendidikan, dan juga aspek-aspek lain dalam perkembangan diri pelajar. Contohnya, perkembangan kemahiran pekerjaan, dan pengalaman kerja dengan sokongan yang baik akan menyebabkan pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran konsisten dalam pekerjaan di sektor swasta. Leuking dan Fabian (2000) juga mendapati bahawa ia memberi kesan positif dalam pemberian gaji bagi pekerjaan pelajar.


3. Kolaboratif

Ia bertujuan untuk memudahkan penglibatan perniagaan dalam komuniti, organisasi serta agensi dari pelbagai aspek dalam program transisi. Perkhidmatan kolaboratif digalakkan melalui perjanjian antara agensi yang menjelaskan peranan, tanggungjawab, strategi komunikasi, dan lain-lain tindakan kolaboratif yang akan meningkatkan kurikulum dan perkembangan program serta penyaluran perkhidmatan (Benz et al. 1995). Melalui amalan kolaboratif, pihak yang terlibat dalam menyediakan pendidikan serta ke arah menjadi orang dewasa menyasarkan peluang kepada individu juga isu-isu komuniti yang mempengaruhi peluang-peluang perkhidmatan kepada pelajar bermasalah pembelajaran. Tujuan aktiviti-aktiviti dalam kolaborasi adalah untuk menanamkan sistem intergrasi yang mengarah kepada pembelajaran jangka panjang dan keperluan sokongan daripada ahli masyarakat.
Devileger dan Trach (1999) mendapati sokongan dan kolaborasi antara agensi kepada seseorang pelajar dan keluarganya merupakan faktor penting dan jika dilakukan dengan sempurna, ia akan meningkatkan pencapaian matlamat transisi. Namun sekiranya ia dilakukan dengan lemah atau sambil lewa maka matlamat transisi akan terbatas dan tersekat. (Benz et al. (1995) menyatakan Model Pasukan Komuniti Program Transisi amat efektif dalam membangunkan kapasiti sekolah dan komuniti untuk memberi perkhidmatan transisi yang lebih baik kepada pelajar. Collet­ Klingenberg (1998) juga mendapati pasukan transisi berasaskan sekolah dan komuniti merupakan alat dalam memperkenalkan dan melaksanakan rancangan transisi berfokuskan pelajar.

4. Penglibatan Keluarga

Penglibatan keluarga merupakan penyertaan ibu bapa serta keluarga dalam perancang dan memberi perkhidmatan pendidikan serta transisi. Terdapat tiga aspek yang difokus dalam amalan ini iaitu penglibatan dan peranan, hak, dan latihan (Koh1er 1998). Amalan penglibatan memfokus peranan yang tersusun luas dimana keluarga terlibat dalam perancangan dan perjalanan transisi, membuat keputusan pembentukan polisi dan juga sebagai jurulatih. Manakala strategi hak pula termasuk amalan yang memudahkan penglibatan ibu bapa sepenuhnya dalam aktiviti program transisi seperti kaedah yang spesifik untuk mengenalpasti keperluan keluarga.
Penglibatan ibu bapa telah menunjukkan pembaikan dalam kedatangan ke sekolah serta markah prestasi penilaian, meningkatkan nilai kendiri serta keyakinan pelajar dan mengurangkan kadar keciciran (Blackorby & Wagner 1996). Ryan et al. (1994) menyatakan terdapat hubungan yang positif antara ibu bapa dan kuasa autonomi remaja, yakni sebagai kunci komponen penentuan diri mereka. Momingstar et al. (1995) pula mendapati pelajar turut menyatakan bahawa ahli keluarga mereka memainkan peranan penting dalam perkembangan penentuan diri dan misi mereka terhadap masa depan.
Geenen et al. (2001) telah mengenalpasti pelbagai peranan ibu bapa di barat seperti mendidik anak-anak tentang nilai budaya, membantu dalam mendapatkan pekerjaan, dan mengajar mereka mengambil berat terhadap ketidakupayaan diri sendiri. Turnbull & Turnbull (1990) menyatakan strategi komunikasi secara langsung seperti seminar secara bersemuka, hubungan melalui telefon, mengadakan temubual terbuka, nota-nota guru serta lawatan ke kelas meningkatkan interaksi antara guru dan keluarga. Flannery et al. (2000) mendapati bahawa pelajar dan ibu bapa lebih berpuashati dengan matlamat transisi dan interaksi dengan guru selepas strategi-­strategi perancangan masa depan seseorang pelajar digunakan.

5. Bentuk Program

Struktur program merupakan ciri-ciri yang berkait dengan perjalanan program transisi yang efisien dan efektif mengandungi falsafah, perancangan, polisi, penilaian, dan pembangunan resos (Koh1er 1998). Struktur-struktur atribut sesebuah sekolah menyediakan rangka kerja untuk memperkenalkan program transisi berfokuskan pendidikan. Amalan yang memperkenalkan hasilan berasaskan sekolah dan memperkembangkan pilihan atau opsyen kurikulum termasuk perancangan strategik di peringkat komuniti, sensitiviti budaya dan etnik, misi dan nilai yang jelas, kakitangan yang berkelayakan, dan sumber peruntukan yang mencukupi (Kohler 1996). Transisi berorentasikan sekolah juga perlu menfokuskan penglibatan komuniti yang sistematik dalam kemajuan pendidikan, peluang-peluang pendidikan berasaskan komuniti, penyertaan pelajar secara sistematik dalam kehidupan sosial di sekolah, dan meningkatkan jangkaan berkaitan dengan nilai dan hasilan untuk semua pelajar (Adgar & Polloway 1994).
Furney et al. (1997) mendapati perkongsian nilai dan kepercayaan berhubung dengan perkhidmatan transisi, pendekatan polisi secara langsung, struktur yang kolaboratif untuk perubahan keseluruhan dalam pertubuhan, perubahan dalam kajian dan penilaian, juga kapasiti aktiviti pembangunan merupakan ciri yang utama dalam falsafah dan polisi sesebuah program.

6. Perkembangan kerjaya

Perkembangan kerjaya mencadangkan bahawa setiap individu harus didedahkan dengan maklumat yang relevan dan praktikal untuk kehidupan dalam komuniti dan keperluan pekerjaan dalam dunia sebenar (Brolin 1982). Perkataan 'kerjaya' selalunya disalahertikan kerana ianya sering dilihat dan perspektif pekerjaan. Clark (1998) menyenaraikan beberapa prinsip dalam menyediakan perkembangan kerjaya dan pendidikan transisi iaitu:
a. Pendidikan untuk perkembangan kerjaya dan transisi adalah untuk setiap individu bermasalah pembelajaran pada semua umur.
b. Perkembangan kerjaya bermula sejak kecil dan berterusan sepanjang hayat.
c. Perkembangan awal kerjaya penting dalam memberikan kepuasan pemilihan kerjaya.
d. Pengabaian perkembangan asas kehidupan manusia akan memberi kesan terhadap perkembangan kerjaya dan transisi daripada satu peringkat kehidupan kepada peringkat yang lain.
e. Perkembangan kerjaya berkait dengan intervensi dan penyediaan program, iaitu apabila ianya melibatkan arahan secara langsung mengikut keperluan individu.


Persediaan pekerjaan yang spesifik menjadi agenda penting beberapa matlamat iaitu;
a. Menambah kesedaran dan aspirasi pelajar mengenal pekerjaan melalui kaunseling kerjaya.
b. Mengadakan penilaian kepada setiap pelajar mengenal minat dan kemahiran mereka.
c. Menyediakan hasil penilaian yang diperolehi ke dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI) dan perancangan pengajaran bagi setiap pelajar.
d. Menyediakan rancangan transisi individu (RTI) yang hampir sama seperti Rancangan Pendidikan Individu (RPI).
e. Menyediakan pelajar dengan peluang-peluang latihan dalam komuniti.
f. Menyediakan penempatan dan sokongan kepada pelajar seperti yang diperlukan.

Implikasi

Implikasi penting kepada pihak yang terlibat sebagai pelaksana bagi penubuhan program transisi terhadap pelajar-­pelajar bermasalah pembelajaran terutamanya adalah dalam usaha menyediakan pendidikan, latihan, perancangan, pembangunan kerjaya serta peningkatan kemahiran kebolehupayaan perolehan kerja bagi pelajar khas bermasalah pembelajaran.
Ini telah menunjukkan bahawa para guru pendidikan khas mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan pelaksanaan program transisi di sekolah. Namun begitu mereka tidak mempunyai kemahiran, pengetahuan dan pengalaman tentang cara-cara untuk melaksanakannya. Mungkin ini adalah antara faktor penyebab program transisi masih kurang dilaksanakan di program-program intergrasi pendidikan khas bermasalah pembelajaran.

Kesimpulan

Program transisi bukan sahaja bertujuan untuk menyediakan pelajar-pelajar bermasalah pembelajaran dengan kemahiran-kemahiran vokasional, malah pendedahan ke alam pekerjaan sebenar seperti latihan kemahiran di bengkel-bengkel, syarikat atau apa sahaja perkhidmatan pekerjaan yang sesuai. Mereka juga boleh menimba pengalaman dan mengalami proses kehidupan bermasyarakat di dalam kemahiran berkomunikasi, berinteraksi, bergaul dengan rakan sekerja dan majikan sewaktu latihan di tempat kerja.
Matlamat utama perancangan program transisi adalah untuk membantu murid bermasalah pembelajaran untuk benar-benar menjadi berdikari sebagai individu dewasa yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan sosial selepas tamat alam persekolahan. Menerusi kajian-kajian tersebut, ianya dapat dijadikan panduan dalam melihat kepentingan perlaksanaan program transisi ke dalam Program Intergrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran.


Rujukan

Ab. Rahman Hamdan. 2003. Satu kajian mengenai program transisi bagi pelajar
berkeperluan khas. Projek Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Audrey Mc Cray Sorrells, Herbert J. Rieth, Paul T.Sindelar, 2004. Critical Issues in
Special Education, Access, Diversity, and Acountability. Pearson Education.
Bibi Norhamimah Ismail. 2001. Kajian mengenai sikap majikan terhadap peluang
penempatan kerjaya golongan kurang upaya. Latihan Ilmiah. Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Brolin, D.E. 1982, Vocational preparation of person with handicap. Ohio: Abell &
Howel.
Clark, G.M. 1998. Assessment for transition planning. Austin. TX: Pro-Ed.
Cohen, L. G. & Spenciner, L.J. 2003. Assessment of children and youth with special
needs. Ed. ke- 2. Boston: Allyn & Bacon.
Collet-Kligenberg, L. 1998. The reality of best practices in transition : A case study.
Exceptional Children. 65:67-78.
Daniels, H. (pnyt.) 2000. Special education re-formed: Beyond rhetoric?
London: Falmer Press.
Devileger, P.& Trach, J. 1999. Meditation as a transition process : The impact on
postschool employment outcomes. Exceptional Children. 65:507-523
Flannery, B., Newton, S., Horner, R., Slovic, R., Blumberg, R. & Ard, W.K. 2000. The
impact of person-centered planning on the content and organanization of
individual supports. Career Development for Exceptional Individuals.
23: 123-137.
Grenen, S., Powers, L. & Lopez-Vasquez,A. 2001. Multicultural aspects of parent
involvement in transition planning. Exceptional Children.67: 265-282.
Halpern, A. 1993. Qualityof life as a conceptual framework for evaluating transition
outcomes. . Exceptional Children. 59(6): 486-498.
Heward, W,L. 2000.Exceptional Children: An introduction to special education. Ohio:
Merrill.
Hoffman, A. & Field, S. 1995. Promoting self-determination through effective
curriculum development. Intervention in School and Clinic. 30: 134-141.
Kohler, J.R. 1994. Function relevant Job Skills Class. American Rehabilitation.
20(2): 37.
Kohler, P.D. (1998). Implementing a transition perspective of education : A
comprehensive approach to planning and delivering secondary education and
transition services. Dlm. Rusch, F.R. & Chadsey, J.(Eds.). High school and
beyond: Transition from school to work. Hlm. 179-205. Bellmont, CA :
Wadsworth.
Kohler, P.D. & Hood, L. 2000. Improving student outcomes: Promising practices and
programs for 1999-2000. Champaign : University of Illinois.
Leuking, R.G. & Fabian, E.S. 20l00. Paid internship and employment success for youth
in transition. Career Development for Exceptional Indiviuals. 23:205-221.
Meese, R. L. 2001. Teaching learners with mild difficulties: Integrating research and
Practice. Belmont, CA: Wadsworth/Thompson Learning.
Meese. R.L. 2001. Teaching learners with mild disabilities : Intergrating research
practice. Ed. ke -2. Wadsworth : USA.
Norshidah Mohamad Salleh, Zuria Mahmud & Zalizan Mohd. Jelas. 2003. Kolaborasi
antara ibu bapa dengan sekolah dalam Pendidikan Khas. Laporan Projek Jangka
Pendek GG/009/2001. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.
Polloway, E.A. Patton,J.R. 1993. Strategies for teaching learners with special needs.
Ed. ke-5. New York : Mac Millan.
Safani Bari & Salleh Amat. 2000. Halangan dan masalah yang dihadapi pelh pelajar-
pelajar berkeperluan lhas dalam Latihan Kemahiran Teknik dan Vokasional.
Prosiding Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan 2000.
Simches, R. 1975. Economic inflation : hazard for the handicapped. Exceptional
Children. 41:229-242.
Smith, D.D. 2001. Introduction to special education : teaching in an age of opportunity
Ed. ke-4. Boston : Allyn & Bacon.
Sorrells, A. M., Rieth, H. & Sindelar, P. 2004. Critical Issues in Special Education.
Boston: Allyn & Bacon.
Tang Suk Peng. 2004. Kajian kemahiran kebolehpercayaan perolehan kerja bagi
golongan kurang upaya di Wilayah Persekutun Kuala Lumpur dan Selangor. Projek
Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Taylor, R.L. 2000. Assesments of exceptional students : Educational and psychological
procedures. Ed. ke-5, Boston: Allyn & Bacon.
Ward, L., Mallet, R ., Heslop. P. & Simons,K. 2003. Transition planning : How well does
it work for young people with learning disabilities and their families?. British
Journal of Special Education. 30(3) : 132-137.
Ward, M.J. & Kohler, P.D. 1996. Promoting self-determination for individuals with
disabilities : Content and process. Dlm. Power, L.E., Singer, G.H. S. & Sowers, J.
(Eds.) Onnthe road to autonomy : Promoting self-cempetence in children and
youth with disabilities.Hlm. 275-290. Baltimore: Brookes.
Zainal Abidin Osman. 2003. Penglibatan ibu bapa dalam program Pendidikan Khas
kanak-kanak bermasalah Pembelajaran. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan
Malaysia.

Pembelajaran Secara Maya

Pendahuluan

Teknologi internet telah menghasilkan suatu impak yang besar terhadap bidang komunikasi dan pengajaran pembelajaran di universiti. Pengajaran dan pembelajaran secara maya merupakan suatu kaedah baru dalam menyusun dan menyampaikan bahan kuliah kepada pelajar .

Dalam pendidikan, penggunaan internet bukan hanya tertumpu kepada pencarian maklumat sahaja tetapi juga sebagai medium penyampaian bahan pengajaran serta menyediakan persekitaran pembelajaran yang berkesan.( Noraffandy & Wan Salihin ). Pembelajaran maya dibina adalah berdasarkan kepada teknologi komunikasi dan hipermedia yang boleh diakses pada bila-bila masa dari mana-mana lokasi.

Bahan-bahan pembelajaran diperoleh sebagai dokumen hipermedia termasuk latihan berasaskan komputer, video, animasi, simulasi, suasana eksperimental dan bahan-bahan berasaskan teks. Modul-modul yang bersaiz besar dipindahkan dalam bentuk cakera padat atau CD-ROM. Gol utama diadakan pembelajaran maya/ universiti maya ialah untuk menyediakan pengubahsuaian maksimum, bebas dan memberi perkhidmatan individu kepada pelajar dan pada masa yang sama menyediakan sokongan tutorial dan kontak sosial. ( Rozinah, 2000)


Latar belakang


Institusi pengajian yang pertama di Malaysia menyediakan sistem pembelajaran secara maya ialah Universiti Tun Abdul Razak ( UNITAR ) dan telah dilancarkan oleh KUB Malaysia Berhad pada bulan Disember 1997.Universiti maya ini menyediakan kualiti pendidikan pada harga yang berpatutan dengan penekanan dalam pembangunan kemahiran melalui penggunaan teknologi state-of-the- art. Model pembelajaran universiti maya ini direka bentuk dengan menggunakan perisian multimedia interaktif dan kemudahan intranet universiti. Komponen reka bentuk ini termasuk interaksi pengajian secara bebas, secara dalam talian dan tugasan bilik darjah maya melalui penilaian kendiri, kuiz dan peperiksaan bergred. Ia menyediakan program pendidikan jarak jauh, pendidikan bebas, interaksi talian, kelas maya, tugasan kerja, belajar secara kumpulan melalui e-mel, perbualan dalam talian, diskusi dalam talian melalui listserv, penilaian , kuiz dan peperiksaan.

Begitu juga , di Universiti Teknologi Malaysia, pembelajaran secara maya telah diperkenalkan sejak tahun 1997. Segala bentuk bahan pengajaran pensyarah merangkumi kuiz, tugasan, pengumuman dan lain-lain disimpan di dalam komputer pelayan untuk diakses oleh pelajar mengikut fakulti masing-masing.Di Fakulti Pendidikan UTM, pihak fakulti mengambil inisiatif menyediakan komputer pelayan khas untuk menyimpan bahan pengajaran pensyarah. Halaman ini dinamakan halaman CYBERDIDIK (http://cyberdidik.fp.utm.my/). Pelajar boleh mengakses bahan pengajaran mengikut subjek yang ditawarkan oleh jabatan masing-masing.


DEFINISI PEMBELAJARAN MAYA


Pembelajaran maya bermaksud pembelajaran dilakukan secara penghantaran dan akses ke koleksi bahan-bahan pengajaran yang berkoordinasikan ke atas media elektronik dengan menggunakan ‘web server’ untuk menyebarkan bahan tersebut atau ‘web browser’ untuk mengaksesnya dan Protocol Internet(IP) dan Protokol Pemindahan HyperText (HTTP) sebagai perantara (pertrukaran).

( Alan Jolliffe, Jonathan Ritter dan David Stevens,2001)


INTERNET SEBAGAI PEMBELAJARAN MAYA

Maklumat Pendidikan Dalam World Wide Web (WWW)

World Wide Web merupakan komponen yang paling popular dalam internet pada masa kini. Ia mula diperkenalkan sejak awal tahun 90-an dan kini digunakan oleh berjuta-juta orang pada setiap saat. Sejak ia menjadi popular pada tahun 1993, WWW menjadi tumpuan dalam bidang perniagaan, kajian dan pendidikan. Ramai pengguna menganggapnya sebagai langkah pertama ke arah terbinanya lebuhraya maklumat. Tetapi tidak ramai yang menyedari potensi WWW sebagai suatu alat pendidikan. Tersebar di serata ruang siber, kita dapat melihat contoh-contoh laman web yang disediakan oleh pendidik, pelajar serta penyelidik untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran dan pada masa yang sama memberi peluang kepada para pelajar menyerlahkan kreativiti masing-masing.

Laman ini memaparkan berita-berita tempatan berkaitan alam persekolahan, isu semasa pendidikan, berita teknologi dan lain-lain maklumat untuk komuniti pelajar, guru serta ibu bapa.

Laman ini menyediakan bahan pembelajaran yang berstruktur, nota lengkap dan ringkas, papan diskusi, bank soalan, latih tubi , contoh-contoh soalan dan lain-lain lagi.
Bestarinet : Laman ini memberi kemudahan kepada para pendidik untuk berkongsi dan bertukar-tukar maklumat pendidikan. Sekiranya para pendidik mempunyai laman web pendidikan yang ingin dikongsi bersama guru lain, bolehlah dihantar ke laman ini dan ia akan disenaraikan secara automatik.

Mel Elektronik

Mel elektronik atau lebih dikenali dengan e-mel membolehkan kita menyediakan surat secara elektronik untuk dihantar kepada individu atau kumpulan. Kita juga boleh menerima dan membaca surat yang dihantar melalui e-mel. Ramai pengguna internet bergantung kepada e-mel untuk berbagai urusan termasuk pendidikan, perniagaan dan lain-lain. Semua ini dapat dilakukan dengan kos yang agak murah. Terdapat berbagai perisian yang boleh digunakan untuk kemudahan e-mel ini. Antaranya ialah Outlook Express, Netscape Mail, Eudora dan lain-lain.
Kumpulan Diskusi

Internet mengandungi beribu-ribu kumpulan diskusi, sebahagiannya dikawal oleh apa yang disebut listserver. Mana-mana ahli dalam sesuatu kumpulan boleh mengambil bahagian dalam perbincangan atau memulakan sesuatu topik baru. Listserv juga mengedarkan jurnal-jurnal elektronik, majalah elektronik yang biasanya tertumpu kepada bidang kajian tertentu.
Pengkalan Data Katalog

Di UKM pengkalan Data elektronik adalah merupakan pengkalan data yang paling popular di kalangan pelajar. Kita boleh mendapatkan senarai buku-buku yang diperlukan, data soal selidik, artikal-artikal, rancangan pengajaran, ujian dan lain-lain dari pengkalan data tersebut. Kita boleh mengakses katalog dari perpustakaan luar negara yang berkoeperatif dengan UKM.
Perbualan Dalam Internat

Para guru dan pelajar berpeluang berbual dan berkomunikasi antara satu sam alain melalui internat, sama ada secara lisan atau tulisan. Terdapat beberapa kemudahan berupa perisian atau komputer server yang telah menyediakan kemudahan tersebut. Antara bentuk saluran komunikasi atau perisian yang terdapat melalui internat ialah :
Internat Relay Chat (IRC)
Discussion group (eg. Forum)
Internat phone, netmeeting, cooltalk dan sebagainya
Video Conferencing
ICQ, dan lain-lain lagi


KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian Norin Mustaffa (2004) bertujuan meninjau tahap penggunaan computer di kalangan guru-guru sekolah bestari negeri Perak. Secara umumnya hasil kajian mendapati kemahiran penggunaan komputer, masalah penggunaan komputerdan tahap penggunaankomputer di kalangan 226 orang guru sekolah bestari adalah pada tahap sederhana.

Kajian Kamaruzzaman ( 2001) bertujuan untuk menentukan penggunaan komputer ke atas 200 orang pelajar dan 60 orang pengajar di sebuah institusi pengajian tinggi teknikal

Kajian Kamaruddin ( 1998 ) mengenai ekspektasi dan kepuasan pengguna pangkalan data CD-Rom di kalangan 174 orang pelajar calon sarjana Pendidikan , Universiti Kebangsaan Malaysia, mendapati hanya sembilan jenis pangkalan data sahaja yang kerap digunakan oleh responden.


PEMBELAJARAN MAYA DI UKM

Pembelajaran maya di Ukm menggunakan Portal LearningCareUKM melalui pendekatan hibridadalah berasaskan konsep yang dikemukakan oleh Green (2000). Beliau menjustifikasikan keperluan satu sistem P&P yang bersepadu menggunakan pendekatan hibrid untuk mengintegrasikan kelebihan sistem masa kini yang menitikberatkan teknologi dengan kelebihan sistem konvesional yang mementingkan aspek interaksi pelajar dan pengajar bagi membolehkan penerapan nilai berlaku secara langsung mahupun tidak langsung

Portal LearningCare

Ia terdiri daripada dua komponen utama iaitu LearnCare dan GroupWeb. Komponen LearnCare merupakan sistem pembelajaran maya yang disediakan oleh Pusat Komputer untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan strategi pembelajaran maya. Kemudahan utama yang terdapat dalam LearnCare ialah:

MyDesktop
Resources
Groupweb
Myfortfolio

Komponen GroupWeb pula merupakan satu sistem untuk komunikasi berperantarakan komputer. Kemudahan yang terdapat dalam GroupWeb ialah:

Kemudahan Setting
Kemudahan E-mail
Kemudahan Forum

Senario Pembelajaran Maya di Universiti Kebangsaan Malaysia

Dalam konteks perkembangan universiti secara keseluruhannya, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah dan sedang melaksanakan beberapa projek teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) untuk melahirkan graduan yang berkemahiran, kakitangan yang berkemahiran dalam mengendalikan peralatan dan membangun kemudahan TKM untuk mewujudkan satu warga kampus dan masyarakat yang berpengetahuan sejajar dengan kehendak dan aspirasi negara Malaysia ( Economic Planning Unit 2001). Sebahagian projek ini ialah penggunaan sistem yang berasaskan web kepada warga kampus seperti E-kampus yang mempunyai pelbagai sistem maklumat berasaskan web seperti Sistem Maklumat Kakitangan, Sistem Maklumat Pelajar, Sistem Maklumat Eksekutif dan sebagaimya ( Aziz Deraman & Syahrul Fahmi Abdul Wahab 2003 )

Bermula pada sesi pembelajaran 2003/2004, pihak pengurusan akademik UKM telah memperkenalkan satu sistem untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) secara dalam talian atau e-pembelajaran melalui portal LearningCare di peringkar universiti. Sistem ini merupakan suatu sistem e-pembelajaran yang dapat dimaanfatkan oleh institusi pendidikan dan juga organisasi lain. Ianya merupakan alat yang boleh digunakan untuk membina masyarakat pembelajaran dan membantu wawasan untuk mewujudkan suatu budaya masyarakat yang sentiasa belajar di sepangjang hayat sebagai suatu realiti.

Sistem LearningCare ini terbahagi kepada 2 kompenan utama berdasarkan kepada cara pencapaiannya. Cara pencapaian yang utama ialah melalui sistem GroupWeb. Salah satu lagi cara pencapaian ke sistem ini ialah melalui sistem LearningCare Portal.

Penggunaan Portal E-pembelajaran di kampus UKM pada masa ini amat mengalakkan. Sejumlah 1069 kursus telah ditawarkan di mana Fakulti Sains Sosial mendahului Fakulti-fakulti lain dengan penewaran kursus sebanyak 195. Di antara kemudahan yang terdapat di dalam Portal ini adalah seperti senarai fakulti mengikut kursus, pengumuman, forum perbincangan, e-mel, hiperangkai kepada sumber pembelajaran, kaedah membuat dan mengurus nota secara dalam talian, penilaian secara dalam talian bank soalan dan lain-lain
( http://pirtal.ukm.my/educare) .

Mengikut senarai atau statistik yang terdapat pada portal LearningCare ini, semua fakulti dan sesetengah pusat di UKM telah menggunakan kemudahan ini untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran mereka. Bahan-bahan yang disediakan di dalam bentuk E ini adalah di gunakan sebagai bahan utama, bahan sampingan dan membantu pengajaran dalam kuliah. Ia juga membantu pembelajaran secara hybrid di dalam pembelajaran dalam kampus dibantu dengan bahan-bahan teks, multimedia dan komunikasi atas talian. Pelajar boleh mengakses bahan ini dan menghantar tugasan kursus melalui sistem ini juga. (Mohd Azul dan Norizan 2004)

KEBAIKAN PEMBELAJARAN MAYA

Tiada jurang masa dan jarak yang menghalang untuk belajar

Antara pusat pengajian tinggi tempatan yang menawarkan pembelajaran secara maya ini ialah UPM melalui Program IDEAL ( Institut Pendidikan & Pembelajaran Jarak Jauh ). Menerusi usahasama dengan syarikat tempatan Mahirnet Sdn. Bhd., UPM julung-julung kalinya menawarkan program Bacelor Komunikasi secara maya. Walaupun yuran agak tinggi berbanding dengan program ijazah saluran biasa, namun ia berbaloi, dengan jadual kuliah yang fleksibel, nota dan tutorial yang boleh didapati dari internet serta perkuliahan secara on-line. Ini dapat jimat kos dan masa terutama bagi mereka yang bekerja sepenuh masa serta tempat tinggal yang jauh daripada universiti.


Menarik lebih ramai pengguna kepada celik teknologi maklumat dan komunikasi(ICT).

“ Pengenalan konsep pembelajaran maya atau e-learning telah mempengaruhi bukan sahaja mekanisme pemindahan pembelajaran bahkan pembangunan dan peranan universiti secara fizikal. Rentetan ledakan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi termasuk ICT yang semakin dinamik telah menyebabkan negara memerlukan bukan sahaja kemahiran menggunakan ICT malah meneroka dan menjana ICT sendiri. Jadi universiti tidak dapat tidak, berada di barisan hadapan untuk menerajui perkembangan ini untuk membudayakan ICT bukan sahaja di kalangan warga kampus malah meningkatkan kesedaran kepada orang ramai supaya celik dan seterusnya mahir dalam ICT. “ (Ucapan Prof. Dato’ Dr. Ir. Mohd Zohadie bin Bardaie, Naib Canselor UPM sempena perasmian Konferensi Kebangsaan Penyelidikan Dan Pembangunan Sains Komputer, 2001)
Sumber maklumat mudah dan cepatPembelajaran maya dapat digunakan secara luwes iaitu pelajar dapat mengakses bahan serta mempelajarinya mengikut keperluan sendiri dari segi masa, teknik dan dalam keadaan tidak formal. Ia bersifat kos efektif di mana banyak bahan yang terdapat pada pelbagai laman mampu diakses oleh guru dan pelajar tanpa menggunakan banyak kos. Malah sumber percuma dalam internet banyak mendatangkan keuntungan kepada pengguna untuk tujuan pembelajaran maya dan juga bidang-bidang lain ( Fakhrul, 2002 )

Menurut kajian Marinah dan Ramli(2003), 96.2% daripada responden yang mengikuti program pengurusan perniagaan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menggunakan laman web sebagai media pembelajaran dan sangat bersetuju bahawa laman web tersebut sangat berfaedah kepada pembelajaran mereka kerana kuliah di bilik darjah dapat disokong dengan maklumat, nota dan arahan yang di masukan ke dalam webCT yang dibina
Meningkatkan minat guru dan pelajar

Penggunaan perisian kursus pendidikan melalui aplikasi CD-ROM dapat membantu meningkatkan pengajaran guru dan menarik minat pelajar. Rio Sumarji Sharifuddin (1997) dalam kajiannya ‘Pengajaran dan Pembelajaran Sains Berbantukan Komputer’ , mendapati pembelajaran yang menggunakan kaedah perayauan (exploratory) dan penemuan lebih berjaya berbanding pelajar yang hanya didedahkan dengan kaedah tradisional.

ISU-ISU

ISU 1 : Sejauh mana tahap ketrampilan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) pelajar?

Di UKM terutamanya di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, satu ujian literasi komputer dan ketrampilan pelajar Tahun Satu mengakses internet telah dijalankan sepanjang tahun 2004. Hasil dapatan kajian ini adalah tidak begitu memberangsangkan. Carta di bawah menunjukkan tahap ketrampilan pelajar-pelajar Tahun Satu ini di dalam penggunaan komputer. Jadual ini merupakan dapatan kajian yang dijalankan ke ata 269 pelajar Tahun Satu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di UKM (Norizan Abdul Razak, Mohd.Azul & Nik Hairi, 2004).

Carta ini menunjukkan dapatan kajian soal selidik yang diberikan kepada sampel pelajar Tahun Satu. Mejoriti pelajar merasakan mereka tidak pandai dan tidak cekap menggunakan ICT di kampus. Di dalam ujian pengetahuan dan kemahiran ICT yang diberikan kepada mereka, hanya sebilangan kecil sahaja yang mencapai markah yang tinggi dan boleh dikategorikan sebagai pengguna mahir dalam menggunakan internet dan e-mel. Pencapaian mejoriti dari mereka adallah sederhana dalam penggunaan perisian word, internet dan e-mel dan terhad dalam penggunaan Power Point dan Excel (Nik Hairi, Mohd Azul dan Norizan, 2004). Pencapaian pelajar dalam ujian pengetahuan dan kemahiran adalah seperti di dalam Carta 4ISU 2 : Sejauh mana keberkesanan pembelajaran maya?

Keberkesanan kaedah pembelajaran maya belum dapat ditentukan dan kajian ke atasnya masih lagi dilakukan Konsep pembelajaran maya di negara ini masih lagi di peringkat permulaan dan memerlukan banyak pengkajian ke atasnya bagi meningkatkan kebolehcapaian serta keberkesanannya kepada kumpulan sasaran sama ada pelajar, kakitangan syarikat mahupun pengguna-pengguna internet dari seluruh dunia.

Berdasarkan tanggapan pengurus jualan e-business IBM Corporation kawasan Asia Pasifik, Heah kheng Lye bahawa yang menjadi penghalang kepada kemajuan pembelajaran maya bukanlah teknologinya tetapi sumber manusia. Pendekatan yang betul perlu diterapkan bagi memastikan kejayaan pembelajaran maya. Peralihan atau anjakan teknologi perlu diseimbangkan dengan peralihan pemikiran yang lebih positif.

Tenaga-tenaga pengajar, amnya di universiti mestilah bersikap positif dengan konsep ini serta menggalakkan para pelajar menggunakan kaedah ini. Seharusnya dengan adanya konsep ini, tenaga-tenaga pengajar dapat mengeksploitasinya sebaik mungkin.

ISU 3 : Sejauh mana pelajar berani?? Sejauh mana kualitinya?

Dalam Asiaweek( Vol 26 ) yang lalu melaporkan seorang eksekutif muda yang ingin mengikuti program Sarjana Pengurusan Perniagaan (MBA) dari sebuah institiusi pengajian tinggi di Ireland yang ditawarkan melalui internet. Tetapi, sebelum mendaftar beliau terlebih dahulu merujuk dengan Kedutaan Ireland di Kuala Lumpur. Beliau benasib baik kerana tindakan bijaknya itu. Rupanya tidak ada sebuah universiti atau badan-badan yang berkaitan di Ireland yang mengikhtiraf ijazah yang dikeluarkan oleh universiti tersebut.

Jadi, walaupun internet boleh menawarkan segala-galanya, ia bukanlah bermakna apa jua yang ditawarkan itu semuanya benar. Seribu satu macam penipuan yang boleh berlaku.
Dan sekiranya pembelajaran maya itu dikelolakan oleh universiti yang diikhtiraf, apakah kemungkinan pelajar yang mendaftar itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya? Bagaimana jika seorang pelajar yang tidak mengetahui apa-apa pun mendaftar, dan yang mengikuti pembelajaran itu hanya wakil kepada pelajar tersebut. Wakilnya tentulah boleh dipercayai dan bijak, yang boleh melakukan tugasan dengan baik. Tidakkah perkara seumpama ini boleh berlaku kerana siapa yang boleh memastikan bahawa hasil kerja yang dihantar oleh seseorang pelajar melalui internet ialah hasil kerjanya yang asli?

ISU 4 : Buku teks masih releven dalam dunia portal/maya?

Prof. Madya Zainun Ishak dari Jabatan Asas Pendidikan, Universiti Malaya (UM) berkata, buku teks masih diperlukan walaupun telah wujud pendidikan maya. Internet hanyalah sebagai sumber rujukan dan maklumatnya adalah pelengkap satu-satu tugasan sahaja,” katanya. Kebergantungan terhadap pendidikan maya sahaja tidak akan dapat membantu mewujudkan pelajar yang mempunyai jati diri. ( UTUSAN MALAYSIA, 31 JULAI 2001)

Prof. Dr. T. Subhan Mohd Meerah dari Jabatan Perkaedahan dan Amalan Fakulti Pendidikan , UKM berkata, walaupun pendidikan maya boleh dilaksanakan sepenuhnya namun kriteria pelajar yang menggunakannya perlu dikaji. “ Tidak semua pelajar boleh bertahan lama di hadapan komputer dan minat menggunakannya,” katanya. Justeru, buku teks adalah perlu sebagai pilihan kepada para pelajar tersebut. ( UTUSAN MALAYSIA, 31 JULAI 2001)


ISU 5 : Sejauhmana penyediaan prasarana dan kemudahan pembelajaran maya?

Untuk memastikan pembelajran maya dapat diwujudkan dengan berkesan, pihak pengelola mestilah menyediakan prasarana dan kemudahan yang sesuai dengan perkhidmatan yang akan diberi kepada pelajar-pelajarnya.

Kajian yang dilakukan oleh Rosli, Zamalia dan Shafiee (2001) menunjukkan tahap penggunaan ICT yang berkaitan pengajaran dan pembelajaran di kalangan pensyarah UiTM adalah sekitar 30%. Kajian ini jika diperluaskan di peringkat sekolah pasti akan memberikan peratusan nilai yang lebih rendah ekoran kekurangan kemudahan dan kemahiran.

Rancangan yang teliti perlu dibuat, meliputi beberapa aspek seperti ruang, peralatan, kemudahan dan belanjawan. Di antara prasarana bagi penyediaan pembelajaran maya ialah:

Menyediakan makmal komputer
Menyediakan sistem rangkaian dan sistem komputer
Menyediakan perkakasan
Menyediakan perisian
Menyediakan dan melatih kakitangan
Perolehan / penyediaan sumber elektronik

ISU 6 : Kekangan Kewangan?

Di zaman ekonomi meleset ini, masalah kewangan terdapat di mana-mana. Untuk sesebuah pusat pengajian tinggi melaksanakan pembelajaran maya di mana perpustakaan maya beroperasi memerlukan kos yang tinggi. Perpustakaan maya perlu mencari jalan untuk menjana kewangan bagi menampung keperluan.

Di antaranya perkara yang melibatkan kos ialah:

Produk baru di pasaran – CD-ROM , CD , langganan pangkalan data
Perkakasan, perisian dan penyelenggaraan
Latihan untuk kakitangan
Pengubahsuaian Prasarana

Hakikat ini turut diakui oleh Timbalan Pengarah Institut Multimedia, UPM, Prof. Madya Dr. Sidek Abd. Aziz yang berpendapat Malaysia masih jauh ketinggalan berbanding negara-negara lain terutama negara jirannya Singapura dalam aspek infrastruktur IT. “ Tidak semua sekolah mempunyai kemudahan tersebut sedangkan ia adalah alat utama untuk memastikan kejayaan pelaksanaan pendidikan maya,” katanya. Kekurangan tersebutmenurut beliau amat ketara di sekolah-sekolah kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau menambah, kos yang mahal untuk membangunkan sistem tersebut juga merupakan salah satu sebab pencapaiannya masih terbantut. “ Harga komputer yang mahal turut menyumbang kepada perkara tersebut, “ jelasnya. (UTUSAN MALAYSIA, 31 JULAI 2001)
CADANGAN


1. Perlunya satu kajian literasi komputer untuk mengenalpasti tahap literasi komputer pensyarah dan pelajar supaya langkah-langkah menaikkan literasi universiti dapat dijalankan.2. Meningkatkan penglibatan, kefahaman dan kerjasama pihak pengurusan di dalam apa juga aktiviti yang ingin dilakukan oleh pustakawan dan pembantu makmal komputer.3.Meningkatkan kemahiran kakitangan makmal komputer dan perpustakaan maya dengan memperbanyakkan lagi latihan, kursus dan bengkel.

4 Menjalinkan hubungan kerjasama di antara universi-universiti maya dari segi penyelidikan, pendidikan dan kepakaran.

5. Mempertingkatkan lagi keberkesanan pengendalian kurikulum pembelajaran maya.
KESIMPULANKita perlu berusha ke arah memperkasakan pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia Gabungan pengajaran guru berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi serta penerapan nilai murni semasa pengajaran teutamanya semasa penerokaan ledakan sumber maklumat melalui internet akan dapat menjayakan pelaksanaan pembelajaran maya serta dapat melahirkan warga negara yang gemilang, terbilang dan berakhlak mulia.
Rujukan


Md. Noor Salleh, 1999. Pendidikan Jarak Jauh. Universiti Sains Malaysia: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

Guru Sebagai Agen Pembentukan Akhlak Dan Moral Pelajar : Bagaimana Melaksanakannya Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Bilik Darjah
Pendahuluan

Pemasalahan akhlak masa kini menjadi semakin ketara di kalangan pelajar sekolah. Sering terjadi pelajar terlibat dengan dadah, peras ugut, lepak atau berkeliaran di tempat hiburan dan pasaraya. Sekolah memainkan peranan yang penting selepas keluarga di dalam pembentukan akhlak dan ini jelas termaktub di dalam Falsafah Pendidikan Negara dan melalui penerapan nilai dalam KBSM.

Sejak kebelakangan ini, apabila orang berbicara dan mengaitkan soal pendidikan, maka tidak terlepas isu moral di kalangan pelajar atau remaja dibicarakan sebagai satu topik besar. Kalau pada suatu masa dahulu, zaman sebelum perluasan pengaruh media komunikasi, terutama sebelum meluasnya pengaruh media elektronik, sedikit sangat orang yang berbicara dan mempersoal tentang moral. Malah pada zaman itu para pemimpin, cendiakawan atau orang biasa banyak yang berbicara tentang kepasifan pelajar-pelajar dan remaja kita. Pelajar-pelajar kita dikatakan kaku dan tidak berani tampil ke hadapan berhujah untuk membentangkan pendapat. Pelajar-pelajar kita gagal berkomunikasi dengan baik. Dengan kata lain, pelajar kita tidak agresif dan berani seperti sekarang.

Tetapi keadaan masa kini sudah jauh berubah. Pelajar-pelajar dan remaja kita sudah menerjah keluar daripada kepompong kepasifan yang membelenggukan. Era baru dalam pembentukan sahsiah golongan ini terpapar di hadapan mata kita. Era baru sahsiah golongan pelajar dan remaja kita yang dulunya pasif, malangnya bukan berubah atau bertukar menjadi manusia yang aktif malah memaparkan model kerosakan dan keruntuhan moral yang semakin menjadi-jadi sehingga mengancam masa depan Negara.

Di manakah silapnya? Salahkah para guru mengasuh dan mendidik benih-benih muda ini? Atau apakah Dasar Pendidikan Negara tidak berkesan? Mungkinkah unsur-unsur luaran amat berpengaruh dan berkesan sehingga dapat mengubah halatuju dan pendirian serta sikap para pelajar atau remaja kita? Segala-galanya berkemungkinan menjadi punca dan menjadi sebab akibat menularnya kepincangan moral yang berleluasa dan akan berterusan jika tidak dibendung secepat mungkin.

Tetapi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang salah silap yang berada di mana-mana, yang memungkinkan berlakunya kerosakan dan keruntuhan moral, elok kita menyelak sejenak dan menghayati Falsafah Pendidikan Negara yang menjadi dasar yang kuat bagi para pendidik dalam menghadapi tugas seharian mereka.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

2.0 Moral dan Akhlak: Latarbelakang Isu

Sistem Pendidikan Negara sekarang boleh dikatakan terbaik dan mungkin ia diakui oleh dunia. Walupun wujud sistem dualisme dalam pendidikan kita namun kelihatan semacam kesepaduan antara ilmu naqliah dan aqliah. Sistem pendidikan masih menekankan pendidkan moral, nailai dan aqidah melalui Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Moral dan penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran. Untuk menjayakan pendidikan moral dan nilai dalam sistem pendidikan negara kita, setiap orang harus berusaha ke arah memperbaiki kerosakan dan keruntuhan akhlak yang menjadi-jadi, di samping terus menerapkan nilai-nilai akhlak yang baik selaras dengan tuntutan agama.

Isu keruntuhan akhlak telah menjadi perbincanagn hangat di kalangan masyarakat sekaramg. Isu ini telah dibincangkan di semua peringkat masyarakat, dari kedai kopi, kaki-kaki lima, sekolah, IPT hatta di Dewan Negeri dan Parlimen. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah keruntuhan akhlak dalam masyarakat serta betapa pentingnya masalah keruntuhan ini ditangani dengan sebaik-naiknya agar ia tidak menjadi lebih parah.

Keruntuhan akhlak telah berlaku di kalangan pemimpin peringkat atasan dalam bentuk penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, rasuah, minum arak dan berpoya-poya. Gejala ini juga terdapat di kalangan remaja seperti pergaulan bebas, bohsia, lari dari rumah, bersekedudukan dan lain-lain lagi. Selain itu, keruntuhan moral di kalangan masyarakat dapat juga dilihat dalam bentuk putusnya hubungan kekeluargaan, hilangnya rasa kasih sayang serta wujudnya sikap pulau memulau dan benci membenci terutama di kalangan masyarakat Islam.

Gejala keruntuhan akhlak pada umumnya adalah disebabkan oleh kealpaan dan kelalaian masa lampau tentang betapa pentingnya Pendidikan Akhlak Islam di ajar, disemai dan disuburkan dalam diri anak-anak kita. Kesedaran terhadap pentingnya pengukuhan akhlak ummah dan moral masyarakat telah diberi perhatian yang serius oleh kerajaan. Pada hari ini, beberapa program telah dilancarkan yang bertujuan melahirkan rakyat berakhlak dan bermoral tinggi.

3.0 Konsep Moral dan Akhlak

Secara kasar dan pada laras bahasa yang biasa kedua-dua istilah di atas menampakkan maksud yang sama. Kedua-dua membawa maksud perlakuan atau tingkah laku yang baik. Walau bagaimanapun kalau dihalusi akan terserlah perbezaannya.

Menurut T.Iskandar (1970) dalam Kamus Dewan mengatakan moral adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang betul dan adil. Moral bermaksud perlakuan baik mengikut norma, peraturan dan ketetapan yang dibuat dan dipersetujui oleh satu komuniti manusia. Pengertian ini betul untuk komuniti tersebut, masa tersebut dan lingkungan yang tertentu sahaja. Dengan keadaan yang lain persetujuan tersebut mungkin tidak berlaku. Dengan kata lain moral walaupun baik dan betul tetapi tidak universal. Kebiasaannya moral lebih menekankan perhubungan yang harmoni di antara manusia sesama manusia (disiplin-disiplin kemanusiaan) dan hubungan yang harmoni di antara manusia dengan alam sekitar (disiplin-disiplin sains tabii). Moral menekankan kepentingan dan keselesaan individu serta masyarakat tetapi bersifat peribadi. Moral tidak membenarkan berlakunya krisis atau pertentangan peribadi. Oleh sebab itulah nilai moral biasanya tidak dikaitkan dengan Maha Pencipta atau dengan soal-soal metafizik.

Kolhbeg (1981) dalam menghuraikan perkembangan prinsip asas moral memberi penegasan seperti berikut:

“…..the main factors which have been shown to correlate with the development of a principled, predictable morality are intelligence, moral knowledge (that is, knowledge of the rules of a society) the tendency to anticipate future events, the ability to maintain focused attention, thecapacity to control unsocialised fantasies, and self-esteem.”

Goleman (1995) telah memberikan konsep baru tentang “emotional intelligence (EI)” atau kecerdasan emosi yang boleh dikaitkan dengan amalan nilai dan moral individu yang boleh berjaya dalam kehidupan sejagat atau ‘global village’.

Moral berbeza dangan akhlak dari segi sumber yang menentukan sesuatu perlakuan yang baik. Sesungguhnya akhlak bersumberkan wahyu, iaitu hubungan dengan Maha Pencipta.

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud ;
“Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berakhlak mulia”.

Dalam hal yang sama Nabi Muhammad SAW bersabda yang maksudnya “Sesungguhnya aku diutuskan demi menyempurnakan akhlak”. Aishah pernah ditanya tentang akhlak Nabi SAW maka dia menjawab; “Akhlaknya adalah Al-Quran”.

Menurut Abdul Raof Dalip (1986), akhlak dapat diertikan sebagai kelakuan tatatertib, maruah dan merangkum seluruh perbuatan lahiriah yang dihasilkan daripada dorongan batiniah di dalam diri manusia. Ini bermaksud akhlak berakar umbi daripada sifat kerohanian yang suci. Dengan ini jelaslah bahawa akhlak bersumberkan wahyu daripada Maha Pencipta. Justeru, pendidikan akhlak akan membawa insan semakin dekat dengan Penciptanya.

Persoalan akhlak dan moral ada kaitannya dengan iman. Orang yang beriman kepada Allah ialah orang yang sentiasa takut untuk melakukan perbuatan yang terlarang di samping mengerjakan yang disuruh Allah. Iman ini harus dimiliki dan menjadi benteng penghalang pengaruh-pengaruh negatif. Orang yang beriman ialah orang yang berakhlak mulia ( bermoral dan memiliki nilai murni ), orang yang sentiasa melakukan yang baik dan menjauhi dosa iaitu tidak melakukan perbuatan negatif yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat.

Sekiranya hal ini tidak diberi perhatian yang serius, maka pembentukan moral dan insan yang murni akhlak tidak akan berhasil. Walaupun kita berjaya melahirkan manusia berilmu tinggi namun tanpa disertai pendidikan moral dan akhlak, kita juga akan melahirkan insan yang akan menjadi perompak, perogol, pembunuh dan penjenayah yang lain di kalangan orang yang berijazah atau berpendidikan tinggi.


4.0 Moral dan Akhlak Dalam Sistem Pendidikan di Malaysia.

Matlamat pendidikan di Malaysia yang asalnya adalah rujukan daripada barat telah diubahsuai kepada konsep pendidikan bersepadu. Kurikulum pendidikan barat yang diasaskan daripada falsafah humanisme menekankan keharmonian dan keseimbangan di antara manusia dengan manusia, dan di antara manusia dengan alam sekitar. Kedua-dua hubungan ini adalah perlu dan baik tetapi ia masih berkisar dan bertitiktolak pada ilmu akal. Mana mungkin ilmu akal semata-mata dapat memahami hukum alam yang dicipta oleh Maha Pencipta. Justeru, untuk lebih memahami hukum-hukum alam yang dicipta oleh Tuhan, maka satu lagi dimensi yang paling penting perlu dimasukkan iaitu hubungan manusia dan alam sekitar dengan Maha Pencipta. Bagi hubungan dengan Maha Pencipta mestilah dirujuk kepada ilmu wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan wujudnya kurikulum tiga dimensi ini, maka ia bolehlah dikatakan sebagai kurikulum bersepadu.

Pengubahsuaian kepada bidang-bidang matlamat pendidikan perlu dilakukan agar ia bersesuaian dengan konsep bersepadu. Pengubahsuaian ini boleh dilihat dalam rajah 1 yang ditunjukkan di bawah.

KognitifAqidah Akhlak Nilai Murni Afektif

Psikomor

Rajah 1 : Kesepaduan ilmu Akal dan +ilmu Wahyu

Matlamat Pendidikan mestilah dimulakan dengan kekuatan aqidah. Kemurnian aqidah akan menjelmakan akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik ini akan terpancarlah nilai murni yang akan dimanifestasikan oleh tingkah laku yang baik. Dan seterusnya dihayati dalam bidang-bidang kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh yang demikian, matlamat pendidikan akan tercapai iaitu dapat melahirkan pelajar yang berintelek, berakhlak dan bertaqwa.

Bagaimana mengaplikasikan konsep sepadu dalam pengajaran dan pembelajaran? Pengajaran menurut tradisi barat adalah bersifat sekular. Terdapat beberapa model atau pendekatan pengajaran seperti pendidikan kognitif, pendekatan aktiviti-aktiviti motivasi dan jaya diri, pendekatan pembinaan tingkah laku, pendekatan interaksi sosial dan pendekataan penggunaan ilmu. Guru boleh memilih mana-mana pendekatan yang sesuai dengan matlamat pendidikan yang telah ditentukan. Kelima-lima pendekatan ini hanyalah mencakupi ilmu akal.. Ilmu akal mempunyai had dan batasan tertentu. Kekangan ini akan menyebabkan kita gagal memahami ilmu dengan sebenarnya. Oleh yang demikian setiap pendekatan atau model pengajaran yang disebutkan di atas mestilah disasarkan kepada konsep-konsep ilmu wahyu. Ini dapat ditunjukkan oelh rajah 2 di bawah.

Kognitif Motivasi & Tingkah Interaksi Penggunaan
Jaya Diri Laku Sosial IlmuAl-Guran Konsep Konsep Konsep Konsep
As-Sunnah Insan Fitrah Keseimbangan Ibadah

MODEL (Nilai Murni)
Akhlak
Aqidah
Rajah 2 Menunjukkan Kesepaduan Dalam Pendidikan Pengajaran

Setiap pendekatan pengajaran mestilah dimulakan dengan aqidah. Seterusnya dikembangkan ke dalam akhlak dan moral. Nilai-nilai moral ini dihayati ke dalam konsep-konsep daripada ilmu wahyu iaitu konsep insan, konsep fitrah, konsep keseimbangan dalam hukum-hukum Allah swt dan konsep ibadah. Konsep-konsep daripada ilmu wahyu ini seterusnya disepadukan dan dihayati ke dalam kelima-lima pendekatan pengajaran yang akan digunakan iaitu kognitif, motivasi dan jaya diri, tingkahlaku, interaksi sosial dan penggunaan ilmu.

Apakah tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan? Untuk memastikan matlamat pendidikan tercapai seperti yang termaktub di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020, maka:
· Kepentingan manusia (insan) mestilah lebih utama dan istimewa daripada kepentingan ekonomi, sains, teknologi dan industri. Nilai dan harga diri manusia mesti berada pada tempat yang tertinggi. Dengan cara yang demikian, nilai dan moral dapat dilaksanakan dalam pendidikan negara.
· Untuk memastikan wujudnya acuan Malaysia yang berasaskan nilai, guru dan para pemikir hendaklah bersedia untuk mengubah suai dan menilai semula seluruh komponen pendidikan supaya benar-benar mengikut nilai, sejarah, budaya, agama dan tamadun bangsa kita.
· Kita perlu kembali kepada sumber wahyu yang hakiki dan benar untuk rujukan nilai kerana niali-nilai ciptaan manusia adalah bersifat subjektif dan tidak universal. Dalam konteks ini konsep bersepadu adalah yang paling sesuai diterapkan.
· Pembinaan acuan Malaysia yang berasaskan moral dan nilai perlulah dimulakan dengan anjakan paradigma terhadap konsep dan falsafah ilmu. Kalau dulunya kita bertunjangkan barat dan kini sudah sampai masanya kita kembali kepada ilmu yang bersifat sepadu di antara ilmu akal dan ilmu wahyu.
· Usaha untuk membina acuan Malaysia dengan fokus pembangunan manusia sebagai agenda istimewa perlulah dilaksanakan serentak dengan konsep pembinaaan masyarakat madani. Ini bermaksud persoalan moral, nilai dan manusia mestilah selari dengan konsep Ad-Din sebagai satu cara hidup. Ini bermakna setiap aktiviti kemajuan negara sama ada pendidikan, ekonomi, pengurusan,, perundangan, politik, kesenian dan sebagainya mestilah dilaksanakan secara bersepadu di antara ilmu akal dan ilmu wahyu. Inilah asas atau teras pembinaan acuan Malaysia.
Penekanan kepada moral dan nilai direalisasikan dengan menjadikan Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral sebagai mata pelajaran wajib, dan selaras dengan wawasan 2020 di mana diharapkan masyarakat Malaysia dalam abad ke-21 akan mempunyai warga yang bukan sahaja mampu berdaya saing dalam Negara perindustrian, juga menekankan penerapan nilai-nilai murni melalui pendekatan pendidikan nilai merentasi kurikulum, termasuk kurikulum tersirat, iaitu kegiatan kokurikulum dan amalan tingkah laku di sekolah, yang diharapkan menghasilkan budaya sekolah yang beretika.

Sebenarnya jika dikaji dengan teliti, pendidikan nilai ini mendasari falsafah pendidikan Negara kita kerana matlamat FPN adalah untuk menghasilkan insan yang seimbang dari semua aspek iaitu aspek emosi, intelek, rohani dan jasmani. Tanpa memasukkan program pendidikan nilai dalam kurikulum, cita-cita untuk melahirkan generasi cemerlang dari semua segi tidak akan berhasil. Hanya penerapan nilai dan pendidikan moral sahaja yang mampu mendidik dan membentuk individu menjadi seorang yang benar-benar rasional, amanah, bertimbang rasa, bertanggungjawab dan memiliki sifat-sifat mulia yang lain yang dipersetujui masyarakat.

Di antaranya, Taylor (1961) mengemukakan pandangan bahawa nilai adalah darjah dan peraturan yang secara tergabung membina cara hidup manusia. Nilai menggariskan iadea-idea dan matlamat-matlamat hidup. Nilai adalah darjah normative dan peraturan kerana ia menjadi asas pegangan yang mempengaruhi pemikiran manusia semasa ia menjadi asas pegangan yang mempengaruhi pemikiran mnusia semasa membuat pertimbangan dalam menentukan cara dan gaya bertindak serta bertingkahlaku sebaik-baiknya untuk mengekalkan kesejahteraan dirinya (dalam Sufean Hussin, 1989).

Mengikut seorang penulis lain dari India, Radharkaman Mukerjee (1965), beliau menyatakan bahawa nilai terbit daripada keinginan dan motif yang dibentuk serta diperakukan oleh budaya dan masyarakat. Nilai mengikat indidividu secara halus dan senyap. Bagi Allporrt (1961) pula, beliau menyebut bahawa nilai ialah kepercayaan yang mengakibatkan manusia memilih sesuatu tingkah laku. Wiliams (1968), mentafsirkan nilai sebagai apa saja yang dipegang oleh seseorang yang menjadi kriteria untuk membuat keputusan bagi memilih tingkah laku dalam angka mencapai hasrat dan keinginan.


Model Pendidikan Nilai 3K

Model ini dikemukakan berasaskan kepada anggapan dan keyakinan bahawa ;

I(a) Manusia terbina dari tiga komponen iaitu akal, roh dan jasad (Al Ghazali (1967) Maslow,A.H. (1954), Taylor,P.W.(1961), Fathi Yakan (1988).
(b) Penerapan nialai adalah satu proses yang berjalan secara tabie (Abdullah,N.U.(1988), Ismail Jusoh, (1993).
(c) Manusia harus mengenali dirinya dan hubungannya dengan sistem alam dan Pencipta alam (Al Ghazali (1967), A.A.Maududi (1984). Dengan andaian dan kesedaran di atas maka model penerapan nilai digambarkan seperti berikut (Rajah 3) .

NILAI MURNI


INSAN SEIMBANG

TAAT DAN PATUH


KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


PENERAPAN KEFAHAMAN,
KESEDARAN DAN KEYAKINAN (3K)


TOPIK PELAJARAN


Rajah 3
Model Penerapan Nilai 3K

Rajah 3 di atas menunjukkan fasa-fasa yang harus berlaku atau diwujudkan dalam proses penerapan nilai. Individu yang menghayati niali-nilai murni akan terbina sekiranya pendidikan yang dijalani itu melibatkan ketiga-tiga bidang iaitu akal, roh dan jasad. Dalam model 3K di atas, penerapan nilai secara langsung boleh dilaksanakan melalui mata pelajaran yang diajar dalam kelas (Ismail Jusoh, 1993). Ia boleh dilakukan semasa membuat rumusan atau penutup pengajaran.

Guru boleh mengaitkan isi pelajaran geografi, apabila belajar tentang tajuk kejadian hujan, kondensasi, proses sejatan, tekanan rendah dan tekanan tinggi dan sebagainya. Proses-proses tersebut tidak berlaku secara kebetulan. Semua kejadian ada Pencipta dan Penguasanya. Begitu juga dalam pelajaran Biologi, pelajaran mengenai sel, menunjukkan kekuasaan Tuhan. Sel yang seni itu mustahil wujud dengan sendiri tanpa ada sebab dan akibat disebaliknya. Tindak blas yang berlaku dalam sel tidak mungkin terjadi tanpa ada kawalan. Siapakah yang mengawalnya? Hakikat inlah yang patut ditonjolkan dalam pengajaran dalam rangka memberi kesedaran, kefahaman dan keyakinan (3K) kepada pelajar supaya mereka dapat menginsafi kewujudan Tuhan.

Proses penerapan nilai melalui model ini boleh dilaksanakan secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung, guru boleh menghubungkan terus isi pelajaran dengan nilai kepercayaan kepada Tuhan yang mana dengan nilai ini akan tersemai nilai-nilai murni yang dihajati seperti kerjasama, jujur, bersikap positif dan lain-lain seperti yang tersurat dalam Falsafah Pendidikan Negara.. Proses penerapan ini bukan terhad kepada jangka masa tertentu (semasa pelajar berada di alam persekolahan), bahkan ianya berjalan sepanjang hayat dan di setiap tempat. Proses ini juga bergantung kepada persekitaran, iaitu yang terdiri daripada keluarga, pendidik, masyarakat, media dan rakan sebaya. Jadi, penerapan nilai yang berkesan hanya terhasil jika terdapat persekitaran yang positif.


Falsafah Moral dan Tingkah Laku

Falsaafh yang relevan kepada profesion keguruan dan perkembangan pendidikan di negara ini ialah falsafah moral dan tingkah laku. Falsafah ini memerlukan peranan positif dan konstruktif profesion keguruan ke arah membina moral dan tingkah laku pelajar. Guru yang baik perlu mempunyai komitmen moral yang tinggi dan menjadikan diri mereka teladan yang baik kepada pelajar.Contohnya, guru tidak seharusnya mendenda dan melarang pelajar merokok sedangkan pada masa yang sama guru merokok di kawasan sekolah dan di mana-mana sahaja.

Falsafah moral dan tingkah laku juga mendasari perkembangan pendidikan, perkembangan profesion keguruan dan perkembangan institusi sekolah. Bagaimanapun, pengaruh lain seprti agama, budaya, etika, pemodenan, sekularisme, dasar dan peraturan sekolah seringkali menimbulkan konflik dan percanggahan dari segi falsafah moral dan tingkah laku. Oleh sebab itu, pengajaran dan pembelajarn di sekolah sering kali berhadapan dengan isu kontroversi dan menyulitkan peranan guru serta peranan sekolah menangani krisis yang berlaku dalam masyarakat.

Ideologi buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah di Malaysia begitu kuat dipengaruhi oelh aliran falsafah moral dan tingkah laku bagi tujuan mengawal tindakan dan tingkah laku golongan muda. Pada masa yang sama terdapat unsur-unsur pemodenan dan revolusi moral dan tingkah laku yang menyebabkan berlakunya tingkah laku baharu iaitu agresif, konfrontasi, kecenderungan untuk mencabar dan mengkritik dan sebagainya.

Falsafah moral dapat menolak fahaman kebendaan yang menguasai masyarakat dan memberikan kesan tertentu kepada dunia pendidikan dan profesion keguruan. Bersifat kebendaan memanglah penting dalam kehidupan, terutama isu kemiskinan dan kemunduran dalam masyarakat Malaysia yang masih begitu kuat menghalang berlakunya perubahan dan menjejaskan kualiti pendidikan golongan miskin. Semangat berusaha kuat untuk mencapai perubahan perlu ditanamkan kepada anak-anak golongan miskin supaya kemajuan kebendaan dapat membantu dan membentuk mereka mencapai kehidupan yang lebih baik dan menyediakan peluang pelajaran dan kemudahan belajar di rumah yang mendorong kemajuan mereka.
5.0 Guru: Agen Pembentukan Akhlak dan Moral.

Guru adalah satu golongan masyarakat yang khas. Atan Long (1980) mendefinisikan guru sebagai satu golongan masyarakat untuk memberikan pendidikan secara formal dan bersistematik kepada generasi muda dalam masyarakat itu. Memang dikatakan guru memainkan peranan penting dalam menjayakan pendidikan moral dan nilai kerana ketika anak-anak berada di sekolah guru-gurulah yang memainkan peranan sebagai ibu bapa. Oleh itu peranan guru dan ibu bapa sama penting dalam pendidikan.

Sebagaimana ibu bapa, guru-guru juga dipandang oleh anak-anak didiknya sebagai contoh atau ‘role model’. Kalau tidak masakan ada pepatah berbunyi “ Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Oleh itu, setiap guru mesti memiliki akhlak yang mulia agar sifat-sifat mulia itu dapat diteladani dan diikuti. Apa kata kalau guru sendiri tidak dapat menjadi sebagai ‘role model’ yang baik, bak kata pepatah tadi, muridnya tentu tidak berguna. Tegasnya, anak-anak didik akan menjadi lebih biadap lagi.

Sebagai ‘role model’ bukan mudah. Segala gerak geri, tingkah laku dan perwatakan menjadi ikutan. Cara guru bercakap, berjalan, berpakaian dan paling utama dari segi akhlaknya diperhatikan. Guru yang baik disenangi anak-anak didiknya. Apatah lagi kalau guru ini jujur dan ikhlas, segala tunjuk ajar, ingatan atau nasihat serta bimbingan yang diberikan mudah diterima.

Kejayaan dalam menerapkan nilai-nilai murni bergantung kepada kesabaran guru kerana guru merupakan orang yang paling berpengaruh dalam pembentukan sahsiah dan ‘mind set’ seseorang individu pada tahun-tahun formatif anak-anak didiknya. Anak-anak ini memerlukan asuhan dan belaian kasih saying sebagaimana yang dicurahkan oleh ibu bapa mereka.

Guru merupakan orang paling penting dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang harmonis sehingga anak-anak didiknya akan berasa sekolah seperti rumah keduanya. Sekaligus suasana yang harmonis itu dapat pula membentuk apa yang dikatakan “Sekolah tanpa takut (No fear school)”. Kalau dapat diwujudkan suasana seperti itu maka sudah tentu anak-anak didik dapat memperkembangkan potensi dan mengawal emosi secara menyeluruh dan seimbang. Dan yang pastinya suasana pembelajaran yang sedemikian dapat membantu guru-guru atau pihak sekolah mewujudkan sekolah penyayang.

Guru juga dapat memberi tunjuk ajar yang berkesan dan bertanggungjawab membentuk minda, sikap dan kelakuan anak-anak didiknya yang bakal menjadi anggota masyarakat selepas tamat persekolahan, sama ada menjadi pemimpin politik, pegawai kerajaan, ahli korporat, atau setidak-tidaknya menjadi isteri atau suami yang berakhlak mulia.

Untuk mewujudakan sekolah penyayang atau sekolah tanpa takut, maka guru seharusnya berupaya menjadi contoh dan teladan yang baik, pendorong yang berkesan, pembimbing yang bertimbang rasa, pendengar yang penuh rasa simpati dan menjadi sumber inspirasi kepada anak-anak didiknya. Selain itu, guru juga seharusnya menunjukkan sikap dedikasi dalam menjalankan tugas sehariannya dan mengamalkan apa yang disampaikan kepada anak-anak didiknya dengan penuh tanggungjawab dan beretika.

Hubungan guru dengan masyarakat juga menjadi perhatian. Selain mewujudkan sekolah penyayang guru juga berperanan dalam mewujudkan permuafakatan dengan masyarakat setempat. Ini kerana guru telah sekian lama dikanali sebagai pemimpin kecil yang dapat menyatupadukan masyarakat melalui jalinan mesra dalam pergaulan mereka dengan masyarakat.

Setiap guru harus komited terhadap kerjaya pendidikan, berperibadi tinggi an bersikap terbuka tanpa memilih kaum atau keturunan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan terutamanya dalam menjayakan pendidikan moral. Dalam masyarakat majmuk di Malaysia ini, anak-anak didik terdiri daripada pelbagai keturunan dan fahaman keagamaan. Jadi dalam menangani masalah moral atau menjayakan pendidikan moral, guru mestilah menjauhi sikap prejudis. Keikhlasan dan kejujuran patut wujud dalam diri guru dan menampilkan pengajaran mengikuti aspirasi Negara. Dalam hal ini guru-guru yang dedikasi dan komited terhadap tugasnya ialah guru yang sejati, berinovatif dan kreatif.

Dengan kata lain, falsafah yang mengemudikan amalan pendidikan di sekolah ialah bahawa semua guru merupakan guru dalam Pendidikan Moral dan Pendidikan Nilai. Lebih penting ialah guru diperlukan menerap nilai-nilai murni, sepertimana yang dikenalpasti sebagai nilai inti (core values) dalam pengajaran mereka masing-masing. Selain dari itu, guru juga ialah role model, kepada pelajar mereka dan tingkahlaku guru melambangkan keprofesionalan profesion itu.

Dengan penekanan nilai di sekoah, dan guru diharapkan melambangkan diri sebagai agen pendidikan moral di sekolah, maka kepentingan Pendidikan Moral dan Nilai dalam profesion perguruan tidak perlu dipersoalkan.

Martabat profesion perguruan biasanya dibayangkan daripada perspektif bagaimana seseorang guru menjalankan tugasnya iaitu membantu peajar-pelajar mereka belajar. Tugas guru ialah menyampaikan pengetahuan kepada pelajarnya, berbentuk isi kandungan yang ditetapkan dalam mata-mata pelajaran tertentu. Tetapi, lebih dari itu, tugas guru ialah mendidik, dan dengan ini bermakna membantu perkembangan individu pelajar mereka, bukan sahaja dari segi penguasaan ilmu tetapi juga perkembangan individu itu sendiri, pembangunan insan pelajar itu mengikut lunas-lunas nilai masyarakat dalam konteks masyarakat Malaysia. Kejayaan pendidikan sukar diukur tetapi boleh dikatakan adalah diharapkan lebih dari semata-mata pelajar mencapai dalam peperiksan awam. Yang penting ialah sama ada guru berjaya memberi: pertama (i) pengetahuan kepada pelajarnya dengan menanamkan nilai “mencari ilmu” di kalangan mereka, menanamkan semangat “pembelajaran sepanjang hayat” dan kedua (ii) membentuk peribadi mulia, manusia berilmu dan berketrampilan serta mempunyai nilai-nilai masyarakat Malaysia, khususnya mencapai matlamat yang dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Martabat profesion perguruan juga dibayangkan dari perspektif bagaimana seorang guru bertindak sebagai seorang agen moral, dan contoh moral kepada murid-murid mereka. Personaliti guru dan nilai-nilai tersendiri yang dipamerkan melalui tingkahlakunya, mempengaruhi peranannya sebagai agen moral dan contoh kepada murid-murid. Dalam pengajarannya, seorang guru mungkin secara tidak langsung menerapkan nilai tersendiri dalam situasi pengajaran dan pembalajaran melalui pemilihan isi kandungan, prosedur dan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini akan membawa kesan yang negatif jika nilai tersendiri tidak selaras dengan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia, seperti yang digariskan dalam panduan penerapan nilai murni merentasi kurikulum. Kegagalan guru untuk mempraktikkan nilai-nilai yang seharusnya mereka terapkan kepada pelajar mereka akan merendahkan martabat profesion itu sendiri.

Profesion keguruan pada abad ke-21 terdedah kepada berbagai-bagai cabaran baharu. Setengah cabaran adalah berbentuk kebendaan, intelektual, pemikiran, kerohanian, kebudayaan, ideologi baru dan isu-isu yang berkaitan degan masalah etika. Cabaran penting profesion keguruan ialah membina dan membentuk masyarakat beretika yang mampu membangun dan membina kekuatan sendiri serta menentukam masa depan yang bebas daripada berbagai-bagai krisis sosial dan moral.

Fenomena sosial seperti merokok, gangguan seksual, pesta seks di kalangan pelajar, lari dari rumah, menagih dadah, bergaduh, gengterisme, mencuri, membuli adalah gejala juvana dan delinkuen yang meluas di kalangan remaja di sekolah.

Masalah ini mencerminkan kelemahan sekolah dan profesion keguruan dalam membendung dan menangani masalah sosial di sekolah. Oleh sebab itu, timbul berbagai-bagai penulisan yang mencerminkan kelemahan sekolah yang dikaitkan dengan masalah sosial seperti sekolah melahirkan jenayah, sekolah tanpa roh dan watak. Pengurusan tingkah laku yang tidak berkesan di sekolah menunjukkan kelemahan peranan guru-guru di sekolah. Dengan bertambah ramainya guru perempuan, peranan bapa di sekolah semakin lenyap. Kesan daripada masalah ini ialah meningkatnya masalah disiplin dan sosial di kalangan pelajar. Wawasan pembangunan dan pendidikan di sekolah tidak berkesan kerana asas kerangka tindakan pengurusan tingkah laku yang tidak berkesan.

Kualiti pendidikan yang diterima oleh pelajar-pelajar bergantung kepada kualiti pengajaran dan ini bergantung kepada guru-guru mereka. Untuk mendapatkan kualiti pendidikan yang sewajarnya, maka seseorang guru itu mestilah bersikap professional. Professional bukan bermakna mendapat gaji yang lumayan tetapi ia termasuk penetapan standard yang tinggi untuk memasuki kerjaya perguruan, calon guru yang terbaik, persediaan dan pendidikan guru yang berkualiti, pendidikan berterusan semasa bekerja, suasana kerja yang selesa yang cukup dengan peralatan mengajar, peluang untuk berinteraksi dengan rakan sekerja dan boleh membuat keputusan

Mohd Sani Ibrahim merumuskan bahawa guru yang professional ialah (Rujuk rajah 4):
· Guru yang berilmu (content knowledge)
o Ilmu yang berkaitan isi kandungan mata pelajaran, pengetahuan pedagogi, bahan, kaedah dan teknologi.
· Guru yang mempunyai kemahiran dan ketrampilan dalam proses pengajaran pembelajaran (Pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge)
o Meliputi merancang, mengurus, memilih starategi dan meransang pengajaran pembelajaran, kemahiran teknologi, kemahiran generik, kemahiran kaunseling dan menilai p-p
· Guru yang mempunyai sahsiah yang boleh menjadi contoh teladan dan ikutan kepada golongan yang dipimpin. Antara ciri-ciri sahsiah yang perlu dimiliki ialah peribadi dan tingkah laku yang mulia, menggunakan bahasa yang standard dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjayakan usaha yang dilakukan.
o Meliputi taqwa, akhlak, peribadi mulia, komitmen, sopan, positif dan budaya ilmu.

Rajah 4 : Model Guru Yang Profesional


6.0 Pembentukan Akhlak Dan Moral: Aplikasi Di Bilik Darjah

6.1 Pendekatan langsung melalui pengajaran Pendidikan Islam dan Moral

Pendekatan langsung membabitkan pengajaran dua mata pelajaran yang khusus di peringkat sekolah rendah dan menengah, yang bertumpu secara langsung terhadap perkembangan moral, etika, akhlak, dan pendidikan nilai, iaitu mata pelajaran Pendidikan Islam bagi pelajar Islam dan Pendidikan Moral bagi pelajar bukan Islam.

6.2 Pendekatan tak langsung

Pendekatan tak langsung membabitkan penggunaan mata pelajaran-mata pelajaran dalam kurikulum sekolah sebagai alat untuk merealisasikan pendidikan nilai dan moral. Sebagai contoh, pengajaran Bahasa Melayu dan Sejarah membekalkan peluang atau sumber yang baik bagi pendidikan nilai dan moral. Para pelajar boleh mengenalpasti dilema moral, penaakulan moral dan membuat keputusan moral dalam novel dan penulisan sejarah. Pendekatan tak langsung adalah sebahagiannya berlandaskan andaian bahawa pemahaman tentang manusia dan kemanusiaan memerlukan perkembangan daya imaginasi dan intuisi yang membolehkan seseorang meningkatkan kepekaan moral dan kepekaan intelektual (Gambell 1988).

Penerapan nlai murni telah diwajibkan di dalam semua mata pelajaran. Persoalannya sejauhmanakah guru berjaya mengimplimentasikan penerapan nilai tersebut dan adakah penilaian dibuat tentang proses dan produknya. Satu kaedah yang dapat memupuk beberapa nilai murni ialah pengajaran secara kooperatif. Pembelajaran ini bukan setakat pelajar duduk dalam kumpulan kecil tetapi kumpulan itu ada semangat kekitaan yang mana murid dapat bantu membantu ahli kumpulan belajar dan meningkatkan prestasi sendiri dan kumpulan.


6.3 Aktiviti Kokurikulum

Kita maklum bahawa di sekolah masa kini terdapat pelbagai aktiviti kokurikulum seperti unit beruniform, persatuan dan kelab serta sukan permainan. Pada umumnya di sekolah satu hari pada hujung minggu dikhususkan untuk kegiatan ini dan semua pelajar diwajibkan terlibat. Begitu juga untuk guru, mereka perlu hadir sekolah pada hari Sabtu. Bila guru tidak datang maka pelajar pun begitu juga dan akhirnya aktiviti tidak berjalan langsung. Pengetua / guru besar haruslah berhikmah dan memujuk guru-guru agar memenuhi tanggungjawab mendidik anak bangsa melalui kokurikulum. Aktiviti ini perlu dijalankan dengan menarik. Apabila semua pelajar sudah senang hati dan seronok, mereka tidak akan terfikir atau berpeluang untuk keluar ke tempat-tempat awam. Dengan cara ini mereka terhindar dari gejala sosial yang meruntuhkan akhlak.


6.4 Pendekatan Pendidikan Rasulullah SAW

Pendidikan Rasulullah SAW bergantung kepada beberapa faktor. Satu daripadanya ialah objektif pengajaran itu sendiri sama ada untuk menanam keimanan, mengajar ibadah atau akhlak. Di dalam mengajar akhlak yang terpenting ialah akhlak beliau sendiri. Perkataan dan perbuatan beliau adalah contoh untuk diikuti. Beliau mempunyai sifat terpuji iaitu tabah, pemaaf, pemurah, sopan santun, belas kasihan, rendah diri, adil, amanah, pendiam, takut dan taat kepada Allah serta banyak beribadat.

Rasulullah SAW mengajar ibadat ialah melalui demontrasi atau tauladan seperti cara beliau sembahyang, berpuasa dan menunaikan haji. Baginda juga membetulkan kesalahan yang dibuat oleh pengikutnya dengan cara yang betul. Begitu jugalah di sekolah, guru-guru hendaklah selalu menggunakan kaedah demontrasi atau tunjukajar selain daripada kaedah soaljawab dan bertukar-tukar fikiran. Akhlak dan kewibawaan Rasulullah telah menyebabkan umatnya sayang dan hormat kepadanya. Sahsiah beginda inilah yang dapat menarik musuh menjadi kawan dan yang bukan Islam memeluk Islam. Guru-guru juga dapat menukar akhlak murid dengan dirinya sendiri dahulu mengamalkan nilai murni yang bakal diterapkan kepada murid. Murid berada di sekolah selama sebelas tahun dan dari 6-8 jam sehari. Ini adalah masa yang lama untuk membentuk sahsiah dan guru adalah model yang sentiasa diperhatikan oleh murid.


6.5 Sokongan daripada Pentadbir sekolah

Untuk membentuk akhlak para pelajar, pihak pentadbir sekolah khasnya pengetua dan guru besar harus memainkan peranan ini dengan bersungguh-sungguh. Mereka boleh menekankannya dengan memberi ucapan mingguan di samping pengumuman yang lain. Ucapan yang diberi hendaklah yang memberi penekanan kepada moral dan akhlak pelajar. Dengan cara yang demikian pelajar akan merasa mereka diberi perhatian. Selain itu program berbentuk pendidikan akhlak diadakan di sekolah atau di luar sekolah contohnya kem motivasi. Aktiviti perlulah menarik minat remaja seperti sukan, nyanyian dan di samping itu diberi pendidikan moral dan agama.

6.6 Kepimpinan “inspirational”

Guru sering dilihat sebagai pemimpin yang penting dalam memberikan dorongan dan membina watak serta sahsiah pelajar. Kepimpinan “inspirational” berperanan memberi dan membina semangat, mempunyai kekuatan bagi mengubah dan mendorong kejayaan pelajar, dapat memberi keinsafan dan menanamkan kesedaran diri, memulihkan moral dan keyakinan diri pelajar, memberi inpirasi serta mengilhamkan perubahan yang dinamik serta positif kepada pelajar. Golongan pendidik seharusnya mempunyai inpirasi dan aspirasi yang tinggi untuk memimpin ke arah perubahan. Inpirasi boleh dicetuskan melalui pemikiran dan idea-idea, sentuhan emosi atau perasaan serta stail dan gaya kepimpinan yang berpotensi dan berwibawa mempengaruhi orang lain.


6.7 Kepimpinan Kerohanian

Guru harus mempunyai corak kepimpinan ini kerana ia penting untuk membina sahsiah pelajar. Kepimpinan kerohanian ialah kepimpinan yang menekankan soal-soal moral, agama, ibadah, tingkahlaku yang baik, adab dan hubungan yang bersopan santun. Guru perlu membina sikap toleransi antara kaum dan budaya dalam kepimpinan pendidikan agar dapat membentuk budaya dinamik sekolah terutamanya keadaan sekolah yang mempunyai pelajar dan guru berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Peranan kepimpinan kerohanian amat penting dalam pembentukan watak dan sahsiah seterusnya dapat membina kekuatan moral di kalangan pelajar dan guru. Tanpa agama dan moral yang baik, pendidikan akan gagal membentuk warganegara yang mempunyai asas-asas moral yang baik untuk dijadikan panduan dalam kehidupan mereka.


6.8 Pembelajaran koperatif

Pembelajaran koperatif merupakan pembelajaran kumpulan kecil yang diperkenalkan dengan meluas sebagai sesuatu strategi pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dan sosialisasi (Cohen 1994). Pembelajaran koperatif adalah satu strategi pengajaran di mana pelajarnya bekerja secara koperatif dalam sesuatu kumpulan kecil yang heterogenus.

Menurut Slavin (1995) pembelajaran koperatif membabitkan pelajar bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkongsi. Beliau menyatakan pembelajaran koperatif membantu pelajar untuk mengembangkan perasaan “satu kumpulan” dalam memperkenalkan keperluan saling membantu dan saling menyokong situasi pembelajaran. Pelajar akan bekerja bersama-sama, belajar untuk saling memberi dan menerima, bantu-membantu, berkongsi idea dan mencari cara baru bagi menyelesaikan masalah. Ahli-ahli kumpulan dalam pembelajaran koperatif terdiri daripada pelajar yang mempunyai kebolehan dan sosioekonomi yang berbeza, berbeza etnik, jantina dan pencapaian akademik. Setiap pelajar dalam kumpulan boleh meningkatkan pencapaian, meningkatkan harga diri pelajar, memiliki kemahiran berkolaborasi sesama rakan dan pergaulan sekitarnya.

Kaedah pembelajaran ini memerlukan usaha guru melatih murid bekerja dalam kumpulan dengan betul, iaitu bersikap mahu mendengar pendapat orang lain, memberi pengukuhan, menjadi pemimpin / ketua yang demokratik, membantu rakan sekumpulan dan berusaha mendapat kejayaan. Guru harus bersedia memupuk semangat kekitaan terlebih dahulu sebelum mengajar perkara akademik. Kajian Kooperatif di Amerika (Nor Azizah 1992) dan di Malaysia (Jamilah Karim 1992), Ida Fadil (1995) menunjukkan bahawa beberapa nilai murni dapat dipupuk seperi sayangkan sekolah dan rakan-rakan, bekerjasama, berani bersuara dan berinteraksi antara kaum. Kajian Yee Cheng Teik (1995) menunjukkan di dalam kaedah Matematik kaedah ini dapat empertingkatkan kebolehan murid dalam menyelesaikan masalah dan meninggikan pencapaian.


7.0 Penutup

Pengajaran dan pemupukan nilai-nilai murni ke dalam diri pelajar merupakan tugas suci (mission) sekolah sejak zaman berzaman. Namun dewasa ini, baik di negara barat ataupun di negara timur persoalan ini jugalah yang menjadi isu hangat kerana ternyata sekolah begitu berjaya mencungkil dan mengembangkan hamper seluruh potensi yang ada pada diri pelajar yang bersifat kognitif dan psikomotor tetapi kurang mampu untuk turut sama mempertingkatkan nulai-nilai moral dan akhlak. Sejaka zaman dahulu lagi iaitu para filosof Greek, golongan skolastik dan ahli-ahli fikir tradisional tanpa merasa jemu membuat penegasan bahawa fungus utama pendidikan adalah ke arah membangun peribadi diri, khususnya aspek–aspek yang berkaitan dengan perkembangan moral dan akhlak.

Di samping kepentingan peribadi, perwatakan dan sahsiah guru yang menjadi role model kepada murid-murid yang memberi sumbangan yang besar dalam menerapkan budaya moral dan akhlak yang baik, peranan Pendidikan Moral dan Agama Islam itu sendiri juga tidak boleh dipertikaikan. Secara teori, kerangka konseptual, matlamat dan organisasi kandungan, kurikulum Pendidikan Moral di Malaysia adalah sesuatu yang ideal, lengkap dan senpurna.

Pelaksanaan Pendidikan Moral menuntut sekolah menyempurnakan dua tanggungjawab yang besar dan berat iaitu yang pertama:sekolah terpaksa mengajar nilai-nilai murni kepada peljar yang mana nilai-nilai tersebut tidak di ajar di rumah dan kedua: demi untuk menjamin proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan, sekolah mesti berperanan sebagai “caring moral communities” yang boleh membantu kanak-kanak yang terabai dan sugul dari rumah agar mereka dapat dimotivasi dan dipupuk minat mereka kepada pelajaran, dapat mengawal perasaan marah dan kecewa, serta dapat merasai bahawa diri mereka sebenarnya masih disayangi dan berpotensi menjadi insan yang bertanggungjawab.

Dalam menjayakan pendidikan moral dan akhlak sepenuhnya, semua pihak mesti melakukan reformasi terhadap diri masing-masing serta memandang ke hadapan dengan fikiran yang terbuka dan positif, mengamalkan cara hidup yang bermoral, berhemah tinggi serta sanggup menjadi ’model’ dalam masyarakat. Guru terutamanya amatlah penting memahami bahawa penghayatan moral, nilai dan akhlak merupakan asas kepada kehidupan manusia dan asas martabat sesuatu profesion khasnya profesion keguruan yang bertanggungjawab untuk memanjangkan tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. Di samping itu, penghayatan amalan moral dan akhlak yang baik di harap dapat merealisasikan matlamat pendidikan seperti yang telah termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta mencapai Wawasan 2020.


Bibliografi

Abd.Rahim Abd Rashid (2005) Profesionalisme Keguruan : Prospek dan Cabaran.
Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka

Pendidikan Moral dan Nilai (1997). Prosiding Konvensyen Kebangsaan.
Fakulti Pendidikan, UKM. Bangi.

Shahrin Awaludin & Kamaruzaman Abd. Ghani (2003). Pendidikan Rohani Dalam
Sistem Pendidikan Negara : Satu Pemikiran Semula. Pemikiran Dalam Pendidikan
Fakulti Pendidikan, UKM. Bangi

Zainab Hanim et.al (2004) Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (PK)
Dalam Pengajaran Matematik : Penyelidikan Di Sekolah Rendah.
Jurnal Pendidikan 29 m.s 105 – 124. Fakulti Pendidikan, UKM. Bangi

Zarin Ismail (1998) Pendidikan Moral di Sekolah : Apa Dualisme Dan Dikotominya?
Prosiding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara.
Fakulti Pendidikan. UKM, Bangi.