Wednesday, May 19, 2010

Alasan

Alasan memang banyak jika hendak dinyatakan. Pelbagai alasan diberi untuk mengukuhkan kenyataan. Kenyataan jadi kukuh jika alasan yang diberi adalah berdasarkan fakta. Fakta merupakan alasan yang paling baik dan mudah untuk diterima oleh pendengar. Tidak kurang juga alasan diberi adalah sebagai langkah untuk membela diri. Alasan berfakta akan menamatkan permasalahan yang timbul disebabkan sesuatu isu. Penerima alasan juga ada pellbagai alasan untuk tidak menerima alasan dan juga untuk menerima alsan. walau bahagaimanapun alasan adalah merupakan perkaran yang perlu dinyatakan jika berlakunya persoalan untuk memastikan ianya benar atau sebaliknya. Maka sebagai individu yang bertanggungjawab ke atas apa yang diamanahkan tidak perlulah memberi alasan jika ianya tidak dilaksanakan dengan baik. Maka tiada alasan untuk lari dari tanggungjawab. Namun ada kalanya individu perlu menyatakan alasan yang munasabah dengan berfakta dalam mempertahankan kebenaran dan menegakkan sesuatu yang tidak benar. Pada hakikatnya alasan adakalanya perlu dan adadakalanya tidak perlu langsung dinyatakan. Pada kebiasaanya alasan mudah diberi dan sukar diterima. Alasan juga ada masanya sukar diberi dan mudah diterima. Apa yang paling malang adalah individu yang sentiasa memberikan alasan dalam banyak hal terutamnya dalam soal tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan. Beruntunglah individu yang tiada alasan dalam melaksanakan kewajiban yang diamanahkan. ...Siapa kita?...

(Aziz Poniran, Mei 2010)

No comments:

Post a Comment