Monday, May 17, 2010

Apa Yang Pasti?

Tidak ada yang tak pasti. Tidak ada juga yang pasti. Persoalan pati atau tidak pasti hanyalah Allah Pasti mengetahuinya. Apakah yang tersirat dalam perkara pasti dan tidak pasti?. Pengisian yang bagaimana untuk mengungkai kepastian yang wujud dalam ketidakpatian? Pascakepastian adalah proses untuk mengenalpasti setiap ketidakpastian untuk mencari jawapan dalam kepastian. Namun ianya perlulah berlandaskan kepada panduan yang telah digariskan oleh para sarjana yang mengkaji dan menganalisis tentang kepastian sesuatu perkara. Setiap yang diragui pasti ada penyelesaian jawapan. Setiap yang pasti ada jawapan yang merujuk kepada kesahihan. Lazimnya ketidakpastian akan menimbulkan keraguan, timbul pula persoalan, mencipta pelbagai versi prasangka, mencetuskan rangkaian tanggapan dan akhirnya membentuk persoalan yang memerlukan jawapan. Maka dalam kita mencari suatu kepastian sewajarnya kita..
...kenal dan pasti perkara yang wujud..
...kenal dan pasti masalah yang ada..
...mencari maklumat perkara berkaitan secara menyeluruh..
...mencari dan kenalpasti faktor utama yang mempengaruhi perkara yang hendak rungkai..
...Menganalisa data penyumbang kepada ketidakpastian perkara yang wujud..
...menilai analisa yang telah dibuat..
...merangka teknik dalam rangkaian perkara yang difokuskan..
...mencadangkan tanggapan yang dirasakan memberikan peranan utama perkara yang difokuskan..
...memikirkan kesan atas ketidakpastian dan kepastian yang wujud..
...bersifat objektif..
...berfikiran positif..
...pengenalpastian dalam konteks menyeluruh..
...menilai dalam konteks ilmiah..
Pastinya jawapan kepada ketidakpastian akan menggambarkan kesahihan yang menberikan jawapan pasti. Maka dalam apa jua keadaan tidak ada perkara tidak pasti. Perkara yang tidak pasti adalah perkara yang belum ada jawapan pasti. Dalam konteks Islam perkara tersebut adalah sinonom dengan perkataan "InsyaAllah"..Ianya memberikan gambaran yang menyatakan bahawa takdir sebenar daripada Allah SWT dengan disertai usaha serta tawakkal. Yang pastinya kita berserah kepada ketentuan dan ketetapan Allah SWT.

(Aziz Poniran, Mei 2010)

No comments:

Post a Comment