Friday, March 12, 2010

Ibu bapa Anak-anak dengan Ketidakupayaan Menilai Kepentingan Komputer Dalam Perkembangan Kanak-kanak

Ibu bapa Anak-anak dengan Ketidakupayaan Menilai Kepentingan Komputer Dalam Perkembangan Kanak-kanak

Pendahuluan

Komputer menjadi bertambah penting dalam masyarakat, termasuk bagi kanak-kanak dengan ketidakupayaan. Artikel ini melaporkan pengalaman-pengalaman ibu bapa dan harapan-harapan mengenai kepentingan komputer dalam perkembangan kanak-kanak dan menggambarkan sejarah serta falsafah. Kajian termasuk 180 buah keluarga mempunyai kanak-kanak dengan perbezaan jenis ketidakkupayaan menghadiri Pusat Permainan Komputer.
Ibu bapa dinilaikan kepentingan komputer untuk anak-anak mereka dalam sepuluh kawasan berbeza. Kajian-kajian membuktikan bahawa ibu bapa mempunyai idea-idea yang jelas dan tegas mengenai kepentingan komputer untuk pembangunan anak-anak mereka. Dengan tujuan membangunkan teknologi baru dan perisian baru untuk anak-anak, satu cara baru berfikir adalah diperlukan, di mana individu dan keluarga diberikan peluang untuk menghuraikan pelbagai aspek dalam pembangunan.
Kanak-kanak serta keluarga boleh datang untuk mendapatkan bantuan sokongan dan bermain bersama komputer mengikut kesesuaian kepada aras perkembangan kanak-kanak (Brodin & Jonson, 2000; Brodin & Lindstrand, 2000). Kebanyakan kakitangan di pusat-pusat pemulihan adalah pendidik khas dan pakar-pakar terapi pekerjaan yang telah membantu dalam proses pemulihan dan mendapat pengetahuan yang baik dan berpengalaman bersama kanak-kanak dengan ketidakupayaan.
Anak dan ibu bapa boleh menguji perkakasan dan perisian, dapat pengawasan serta menyewa sebuah komputer, atau meminjam program-program khas untuk memainkan permainan-permainan dan latihan (Jonson, 1998; Siren 1999). Pada permulaan, kebanyakan daripada perisian digunakan untuk prabacaan rata untuk kanak-kanak. Kini bertambah jumlah program perisian dan sedang dikeluarkan di Sweden. Ini adalah penting seperti drama dan berdasarkan dalam budaya seorang kanak-kanak. Ianya menyokong dan direka atau dicadangkan kepada kanak-kanak dengan ketidakupayaan.
Penyelidikan yang dijalankan bersungguh-sungguh di kalangan anak-anak dengan bidang ketidakupayaan dan CPCs (Brodin & Jonson, 2000; Brodin & Lindstrand, 2000; Jonson, 1998; Lindstrand, 1999, 2000; Lindstrand, Siren& Brodin, 2001; Siren 1999, 2000). Di Amerika Syarikat, penyelidikan telah tertumpu pada assistive teknologi dalam keluarga kanak-kanak dengan ketidakupayaan (Hakim & Parette, 1998; Huntinger, 1998; Lesar & Parette, 1998; Parette & Brotherson, 1996; Parette, VanBiervliet & Hourcade, 2000). Di United Kingdom aktiviti-aktiviti komputer untuk kanak-kanak dengan ketidakupayaan diberikan perhatian (Bozic & Sherlock, 1996). Di Sweden perkhidmatan sokongan untuk orang dengan ketidakupayaan adalah diterima percuma mengikut keperluan individu (LSS, 1994). Di Amerika Syarikat, fokus kepada hak-hak bagi orang dengan ketakupayaan, tetapi kos untuk assistive teknologi perlu dilindungi oleh insurans atau pembiayaan swasta (Kemp, Hourcade & Parette, 2000).
Beberapa kajian telah menumpukan pada kemungkinan komputer membantu kanak-kanak dalam perkembangan peribadi mereka (Barnes & Hill, 1983; Bozic & Sherlock, 1996; Bryant & Bryant, 1998; Cuffaro, 1984; Huntinger, 1998; Ziajka, 1983). Isu-isu mengenai penyesuaian bagi komputer, perisian, dan faktor-faktor persekitaran telah menjadi satu tumpuan utama. Aspek-aspek kognitif mengenai kemungkinan komputer untuk membangunkan logik strategi-strategi adalah satu mejar tema dalam penyelidikan Amerika pada awal 1980an (Lawler, 1997; Papert, 1980; Piestrup, 1981). Pembangunan perisian (eg. LOGO), disesuaikan untuk berfikiran logik dengan perkembangan kanak-kanak, adalah suatu contoh daripada penyelidikan seperti ini.
Pada akhir 1990an, kajian telah menumpukan pada komputer sebagai satu alat untuk interaksi sosial antara kawan-kawan dan antara kanak-kanak dan ibu bapa mereka (Borgh & Dickson, 1986; Natasi, Clements & Battista, 1990), termasuk penyelidikan mengenai kanak-kanak dengan ketidakupayaan, terutamanya autisme (Alo& Hollanti, 1996; Heimann & Tjus, 1997). Tujuan kajian ini adalah untuk membina interaksi antara kanak-kanak dan ibu bapa. Kajian menunjukkan bahawa keupayaan berkomunikasi telah ditingkatkan dengan menggunakan sebuah komputer.
Penyelidikan menunjukkan perisian menjadi penyesuaian kepada pengguna (Parette, VanBiervliet & Hourcade, 2000). Beberapa kajian telah menyiasat bagi perisian program-program untuk pelbagai kumpulan umur (Haugland & Shade, 1994; Henniger, 1994a, 1994b; Hild, 1991; Isenberg & Rosengrant, 1995; Swinth, Anson & Deitz, 1993). Hild(1991) didapati bahawa tahap pembangunan kanak-kanak dengan ketidakupayaan intelek adalah penting untuk pemilihan dan memajukan perisian. Penyesuaian mesti dibuat untuk menyesuaikan syarat-syarat individu dalam setiap anak.
Kepentingan komputer dalam kawasan berbeza adalah penting untuk pembangunan. Ibu bapa boleh memberi maklumat mengenai pembangunan mekanisme-mekanisme dan strategi-strategi, termasuk peranan teknologi komputer sebagai satu bantuan pembelajaran.
Beberapa pakar mempercayai bahawa pengetahuan dan pembelajaran adalah seperti bentuk satu struktur fizikal. Pertama yayasan mesti dibina (Holle, 1987, Piaget, 1962). Ibu bapa percaya daripada pengalaman, bahawa pengetahuan boleh dicapai dalam cara yang berbagai.(Lindstrand, 2000).
Proses-proses intelek tidak boleh menjadi berkembang sepenuhnya jika perkembangan motor bukan terangsang dan dibangunkan dalam interaksi dengan proses-proses kognitif (Holle, 1987). Satu contoh tentang ini adalah merangkak sebagai satu syarat penting untuk berjalan. Mengikut Holle, merangkak adalah penting untuk masa depan kanak-kanak belajar. Kanak-kanak khas perlu membina pembelajaran dan pengetahuan secara pengendalian yang konkrit dan latihan praktikal dalam membina pengetahuan dan konsep-konsep mereka. Ianya kunci untuk ibu bapa.
Kita boleh berkomunikasi dalam banyak cara lain dengan cara tanda-tanda, menunjukkan secara fizikal (Brodin, 1999). Penyelidik telah merundingkan perhubungan antara bahasa dan pemikiran untuk satu tempoh yang lama. Komputer dapat membantu memperlihat satu kemungkinan dalam pembangunan pemikiran dalam kes-kes di mana kecacatan membabitkan kesukaran anak dalam penjelasan tentang dirinya.
Piaget (1968) menjelaskan bahawa perkembangan bahasa adalah satu bayangan tentang pembangunan pemikiran. Polanyi menjelaskan satu idea yang serupa bila menyatakan bahawa semua pengetahuan itu adalah sama ada senyap atau berehat berteraskan tunjang pengetahuan secara senyap (disebut dalam Rolf, 1991). Ini boleh membayangkan bahawa bahasa adalah tidak perlu untuk perkembangan kognitif. Vygotsky (1986) mendakwa bahawa bahasa adalah penting untuk pemikiran-pemikiran kita, bahasa dan ucapan walaupun berlainan mempunyai asal usul sebelum anak menemui simbolik fungsi bahasa di sekitar umur dua tahun. Bahasa kemudian dilakukan sebagai satu alat untuk berfikiran. Dalam awal remaja anak dia memberitahu dirinya apa untuk dibuat. Ini adalah dirujuk sebagai pertuturan egosentrik, yang kemudiannya adalah berkembang kepada satu ucapan yang dalam, digunakan untuk penyelesaian tugas-tugas lain dan masalah-masalah (Bodrova & Leong, 1998; Vygotsky, 1981).
Donaldson (1984) bahasa lebih sebagai satu bantuan untuk membangun keupayaan untuk berfikir. Bahasa boleh membantu anak menjadi lebih sedar untuk mencerminkan tentang fungsi simbol-simbol. Mengikut Donaldson, bahasa tulisan menyediakan kanak-kanak dengan satu kemungkinan membuat pantulan berdasarkan bahasa dan dalam konteks ini kita mengandaikan bahawa komputer boleh jadi membantu. Kanak-kanak kemungkinan boleh memasukkan satu realiti maya dan sesuaikan dengan keadaan sebenar.
Mungkin pelbagai bacaan dan takrif boleh digunakan untuk konsep komunikasi. Komputer dilihat sebagai satu alat yang lengai, tidak bersekutu dengan komunikasi manusia dan sangat berbeza jika komputer dilihat sebagai satu alat untuk digunakan dalam interaksi kolektif.
Mengikut Preisler (1983) komunikasi melibatkan beberapa unsur berbeza. Bahagian penting adalah (satu) kesalingan, (b) pertukaran/interaksi, (c) intersubjekiviti (d) intentionaliti dan (e) penyesuaian makna/kandungan. Bergantung kepada bentuk kecacatan dan tahap pembangunan kanak-kanak, konsep komunikasi diaplikasikan secara berbeza. Kanak-kanak biasanya belajar untuk menjadi pengantara dan berinteraksi dengan persekitaran untuk belajar memahami.
Perhatian penuh untuk isyarat kanak-kanak adalah syarat satu asas dalam semua interaksi awal antara kanak-kanak dan orang yang menjaganya. Kanak-kanak dengan ketidakupayaan kadangkala mempunyai isyarat lemah dengan cara air muka (Brodin, 1991). Pengetahuan kecekapan komunikatif anak adalah satu titik permulaan yang penting dalam penyelidikan mengenai kemungkinan komputer boleh berkomunikasi dan bagaimana perisian komputer patut direka untuk membangunkan dan merangsang komunikasi antara kanak-kanak, dan antara kanak-kanak dengan dewasa.


Kaedah

Kajian 180 keluarga-keluarga Swedish mempunyai kanak-kanak dengan perbezaan jenis ketidakupayaan menghadiri CPCs. Tujuan kajian penyelidikan ini adalah memberi ibu bapa satu peluang melaporkan mengikut pengalaman-pengalaman mereka dan jangkaan guna komputer untuk anak-anak mereka.

Subjek-subjek

180 kanak dengan ketidakupayaan dan ibu bapa mereka menyertai kajian. Sistem sosial dibuat pelbagai kelas sosial berbeza dan kumpulan terhad. Kebanyakan keluarga melawat CPCs adalah kelas menengah dan semua adalah celik huruf. Kanak-kanak mengandungi 113 orang budak lelaki dan 67 orang gadis. Kanak-kanak ialah antara 3 dan 19 tahun, dan tidak dapat membaca dan menulis. Ramai kanak-kanak mempunyai ketidakupayaan gandaan, dalam sesetengah kes terdapat lima kerumitan-kerumitan berbeza. Seramai 97 peratus kanak-kanak dan 54 peratus penduduk mempunyai lebih satu kecacatan. dan kecacatan khusus dan setiap itu adalah berdaftar berasingan.

Langkah-langkah

Satu soal selidik terdiri daripada 34 pelbagai pilihan soalan-soalan telah digunakan. Kemungkinan memilih lebih satu daripada alternatif telah diberikan sebahagian soalan-soalan, dan ruang untuk komen telah disediakan. Petikan verbatim telah diterjemahkan oleh penyelidik dari Orang Sweden kepada Bahasa Inggeris. Senarai soalan diliputi bidang-bidang umur, jantina, pembangunan, guna komputer, dan perisian.
Satu bahagian senarai soalan tentang harapan ibu bapa dan pengalaman-pengalaman kesan komputer untuk. keseluruhan pembangunan anak, perkembangan bahasa, komunikasi, permainan, latihan kebijakan, penyelarasan, tumpuan, pembelajaran warna-warna dan borang-borang, belajar perkataan-perkataan baru dan konsep-konsep, dan simulasi pergaulan. Skala pemeringkatan adalah dari 1 hingga 10, dengan 1 bermaksud supaya komputer tidak mempunyai kepentingan dan 10 bermaksud bahawa komputer pernah menjadi kepentingan yang besar dalam pembangunan.

Prosedur-prosedur

392 soal selidik telah diagihkan untuk CPCs terletak di kawasan-kawasan yang berlainan Ini adalah CPCs yang pertama di Sweden. Soal selidik untuk ibu bapa yang menganggotai CPC yang telah terlibat dalam pusat-pusat latihan sejak penubuhannya.

Kajian-kajian

Seorang ibu kepada anak perempuan dengan autisme 8 tahun menyatakan bahawa anaknya dibantu cara-cara lain dengan pertolongan komputer. Jika sokongan lain diberikan dengan cukup banyak, satu kerjasama adalah diperlukan antara persekitaran yang berbeza, yang paling utama, antara sekolah, gadis dan CPC bagi pembangunan intelek anak-anak khas ini.

Perkembangan Bahasa

Kepentingan komputer untuk pembangunannya bahasa membuktikan 54% ibu bapa mendapat pertolongan dari komputer sebagai bahan sokongan. Sokongan visual diberikan oleh komputer telah ditunjukkan sebagai penting dalam kes ini. Seorang ibu kepada kanak-kanak autisme lima tahun berkata anak perempuannya jarang-jarang menyatakan dirinya secara vokal dan yang dia mempunyai kesukaran-kesukaran dalam komunikasi dan tumpuan.
Apabila mereka berkerja dengan komputer satu jenis komunikasi baru timbul. Anak perempuannya sengaja menunggu untuknya untuk mendesak membuka kunci komputer, melihat padanya seolah-olah dia hendak berkata "tekan sekarang." juga, Mereka menggunakan satu program yang mengandungi sebilangan lagu-lagu untuk membuat mereka lebih jelas dan dapat memahami teks lengkap mengenai lagu-lagu.

Komunikasi

Kepentingan komputer untuk komunikasi 48% bagi responden-responden. Seorang ibu budak lelaki yang berumur empat tahun dengan autisme menyatakan yang dia dan anak lelakinya berhubung "dalam satu cara betul-betul berbeza" sejak mereka mula menggunakan sebuah komputer. Interaksi telah disokong oleh gambar-gambar dan menjadikan komunikasi lebih berkesan dan terang. Kini anaknya boleh berkomunikasi dalam banyak keadaan walaupun tanpa komputer.
Ibubapa kepada lagi seorang gadis yang berumur empat tahun dengan rencatan mental bahawa anak perempuannya, pada masa depan, boleh dibantu oleh menggunakan program-program dengan pictograms sebagai satu perhubungan membantu. Ibubapa kepada seorang budak lelaki yang berumur empat tahun berharap anakanya itu akan mempunyai satu komputer mudah alih dengan sebuah alat sintesis sistem.

Perkembangan dalam permainan

Aktiviti-aktiviti menunjukkan 58% ibu bapa memberi satu kadar tanda aras melebihi 5. Seorang ibu yang mempunyai seorang anak perempuan tiga tahun pelbagai ketidakupayaan berharap semua komputer lebih kecil saiznya dan lebih mudah dibawa ke mana sahaja oleh anaknya.

Ketidakupayaan Khusus

Kepentingan komputer untuk ketidakupayaan kanak-kanak menunjukkan bahawa majoriti atau 51% ibu bapa memberi komputer pengkadaran di atas 5. Ibu bapa seorang budak lelaki yang berumur empat tahun perasan bahawa mereka mahu mempunyai satu program yang secara lisan mengulang apa anak kata dan kemudian menulis dan menggabungkan dengan gambar. Ibu bapa seorang gadis dengan autisme berharap bahawa terdapat satu program boleh membantu dalam perkembangan bahasa kanak-kanak mereka dan konsepsi masa. Cara pergaulan juga perlu untuk dilatih, boleh tercapai dengan bantuan dari sebuah komputer. Ibu bapa budak lelaki berumur 9 tahun dengan ketidakupayaan motor berharap yang dia telah diberi lebih teknikal dibantu dengan komputer agar boleh bermain dan latihan senjata maya dengan tangan serentak.

Tumpuan

Komputer untuk merangsang tumpuan menunjukkan bahawa atas 77% bagi responden-responden memberi pengkadaran atas 5. Ibu bapa itu, yang mana komputer sebagai satu bantuan kepada meningkatkan tumpuan, berkata anak-anak mereka boleh bermain dalam satu cara yang bebas di komputer. Kanak-kanak yang mempunyai kekurangan tumpuan boleh mengurus dengan bantuan dari komputer.
Ibu bapa seorang budak lelaki dengan kesukaran tumpuan berharap dibenarkan menggunakan sebuah komputer di sekolahnya . Apabila beliau berkerja dengan komputer di rumahnya beliau ada tertumpu secara berterusan. Ibu kepada seorang gadis yang berumur empat tahun dengan autisme melaporkan bahawa komputer menolong anak perempuannya rileks dan menumpukan kepada sesuatu.

Penyelarasan

Komputer untuk membangunkan penyelarasan menunjukkan bahawa 67% ibu bapa memberi penarafan di atas 5. Seorang ibu budak lelaki tujuh tahun dengan kedua-dua ketidakupayaan motor dan kesukaran-kesukaran komunikasi melaporkan bahawa anaknya mampu membalas soalan-soalan, dan menggunakan tetikus serentak dan faham arahan-arahan di monitor dan boleh mengubah gambar pada masa yang sama.

Pemahaman Tentang Warna-warna dan Borang-borang

Komputer dalam memajukan pemahaman tentang warna-warna dan borang-borang membuktikan yang 55% ibu bapa terkadar bidang ini lebih tinggi daripada 5. Seorang ibu budak lelaki lapan belas tahun dengan berbilang ketidakupayaan berkata bahawa beliau dan anak lelakinya mahu memperbaiki kemungkinan-kemungkinan mereka untuk membuat program mereka sendiri, terutama dengan grafik dengan lebih baik.
Perkataan-perkataan Baru dan Konsep-konsep

Komputer dalam memajukan mempelajari perkataan-perkataan baru dan konsep-konsep membuktikan yang 55% ibu bapa memberi satu kadar di atas 5. Ibu bapa anak-anak dengan autisme juga memberi perkadaran tinggi dalam bidang ini.
Ibu bapa seorang budak lelaki yang berumur empat tahun dengan autisme mempunyai pendapat supaya komputer memberi budak lelakinya satu konsep pemahaman, yang beliau boleh menggunakan untuk dirinya dalam dunia sebenar. Ibubapa kepada gadis tujuh tahun dengan rencatan mental mengatakan bahawa apabila mereka telah bekerja dengan komputer fokus akan sering beransur-ansur beralih daripada aktiviti-aktiviti drama untuk bekerja dengan kata-kata dan makna-makna mereka.

Perhubungan Sosial

Komputer dalam merangsang perhubungan sosial membuktikan bidang ini menjadi kurang pentingnya untuk ibu bapa. Hanya 38% memberi satu kadar di atas 5. Seorang budak lelaki yang berumur empat tahun dengan autisme dinyatakan banyak bagi masa di rumahnya digunakan dengan komputer, penumpuan kepada latihan sosial di prasekolah sahaja. Seorang budak lelaki tujuh tahun dengan masalah pendengaran melaporkan bahawa keyakinan diri telah tumbuh dan yang beliau rasa penting dan menunjukkan bahawa beliau mampu melakukan sesuatu. Dalam perbandingan dengan ibu bapa lain dalam kajian ini, ibu bapa anak-anak dengan autisme tahap kualiti komunikatif komputer tinggi sedikit.
Ibu bapa anak-anak dengan rencatan mental memberi purata tahap tertinggi, diikuti oleh ibu bapa kanak-kanak dengan autisme. Ibu bapa anak-anak dengan ketidakupayaan motor memberi tahap agak rendah dalam perbandingan dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Ibu bapa anak-anak dengan kecelaruan bicara memberi satu kadar yang tinggi menilai penggunaan komputer untuk perkembangan bahasa kanak-kanak dan belajar perkataan-perkataan baru dan konsep-konsep.


Perbincangan

Peranan dan kepentingan komputer dapat dilihat dari banyak sudut berbeza. Secara umum, kepentingan komputer untuk keseluruhan pembangunan anak adalah dengan kadar yang tinggi. Ibu bapa mempunyai jangkaan tinggi daripada komputer sebagai satu bantuan teknikal. Untuk setengah-setengah ibu bapa komputer adalah pengalaman yang mustahak sebagai bantuan untuk anak.
Dalam pendapat peribadi dinyatakan oleh ibu bapa, jangkaan komputer untuk melatih anak dalam satu cara yang menyenangkan adalah sering diutamakan. Mengikut beberapa ibu bapa, komputer menolong membina keyakinan diri kanak-kanak. Ini menyumbang kepada kemungkinan pengendalian kecacatan dan perhubungan dengan kawan-kawan pada satu cara yang lebih memuaskan.
Komputer kerap bersekutu dengan drama, pembelajaran, dan simulasi. Keupayaan bagi menyelaras deria-deria, tindakan-tindakan dan gerakan-gerakan sentuhan atas kehidupan harian adalah fungsi-fungsi penting untuk pelbagai aktiviti.
Keupayaan komputer untuk merangsang keupayaan untuk penumpuan adalah penting bagi semua jenis ketidakupayaan. Komputer mempunyai keupayaan untuk menarik seorang pengguna dan untuk membuat dirinya menumpukan perhatian untuk satu tempoh masa yang lebih panjang dan dalam situasi-situasi lain. Seperti yang kita lihat, mengikut beberapa ibu bapa dalam kajian, ianya kadangkala sukar untuk membuat anak berhenti menggunakan komputer.
Komputer bahagian besarnya, mengasaskan pengalaman penglihatan. Sebilangan produk-produk perisian di pasaran hari ini tertumpu pada warna dan bentuk berkaitan pengalaman-pengalaman. Kita tidak mengetahui dalam cara apa pengalaman-pengalaman tanggapan anak tentang warna dan membentuk di skrin komputer. Mengikut Papert (1992), badan boleh menjadi satu panduan untuk anak.
Syarat-syarat individu setiap anak mempengaruhi tafsiran pengalaman, tumpuan mesti kekal, dan mencari cara-cara yang terbaik bagi intepretasi dan kemudian untuk menyesuaikan perisian. Komputer boleh menjadi bentuk jambatan komunikasi. Pengetahuan pakar boleh digunakan dalam mencari perisian sesuai dan hak bantuan teknikal.
Kesimpulan

Pembangunan Teknologi masa depan lebih baik untuk anak-anak dan belia dengan ketidakupayaan. Kebanyakan ibu bapa telah membuktikan minat dalam teknologi baru mereka dan telah menggunakan komputer sebagai satu bantuan. Beberapa faktor adalah penting untuk interaksi antara anak dan komputer, contohnya pendidikan ibu bapa dan pengalaman yang terdahulu berkaitan komputer.
Penggunaan komputer-komputer dalam usaha mewujudkan satu bantuan boleh berkomunikasi, bermain, dan interaksi sosial dalam keseluruhan hidup kanak-kanak adalah penting. Ini bermakna bahawa kemestian komputer bukan sahaja digunakan untuk latihan kemahiran-kemahiran kanak-kanak atau kekacauan fungsian, tetapi juga sebagai satu bantuan dalam kehidupan harian. Maksudnya rakan kongsi interaktif dan insani di komputer dan interaksi antara individu-individu merupakan pusat kepada pembangunan.
References Computers and Play

Alén, M. & Hollanti, C. (1996). Att utveckla samspel mellan barn med autism och deras föräldrar med hjälp av datorn. [To develop interaction between children with autism and their parents with assistance of computers]. Rapport och dokumentation nr 67 Vällingby: Handikappinstit utet.Barns, B., & Hill, S. (1983). Should children work with microcomputer-Logo before Lego? Computing Teacher, 10(9), 11-14. Bodrova, E., & Leong. D.J. (1996). Tools of the Mind. The Vygotskian Approach to Early Childhood Education. New York: Prentice ­ Hall.Bozic, N., & Sherlock, C. (1996). Joint activities and early functional communication. In N. Bozic & H. Murdoch (Eds.), Learning through Interaction (pp.13-27). London: David Fulton.Borgh, L., & Dicksson, W.P. (1986). Two preschoolers sharing one microcomputer. Creating prosocial behavior with hardware and software. In P.F Cambell, & G.G. Fein (Eds.). Young children with computers, 37-44. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Brodin, J. (1991). Att tolka barns signaler, Gravt utvecklingsstörda flerhandikappade barns lek och kommunikation. [To interpret childrens' signals. Play and communication in children with profund mental retardation and multiple disabilities]. Stockholm University: Department of Education.Brodin, J. (1999). Play in Children with Severe Multiple Disabilities: play with toys - a review. International Journal of Disability, Development and Education, 46,(1), 25-34.Brodin, J., & Jonson, U. (2000). Computer play centers for children with disabilities. International Journal of Rehabilitation Research. 23, 125-128.Brodin, J., & Lindstrand, P. (2000). Reflections on children with disabilities and computer play. Euro Rehab, 3, 153-158. Bryant, D. P. & Bryant, B. R. (1998). Using Assistive Technology Adaptations to Include Students with Learning Disabilities in Cooperative Learning Activities. Journal of Learning Disabilities, 31, 45.Bruner, J. (1966). Toward a Theory of Instruction. New York: Norton.Cuffaro, N.K. (1984). Microcumputers in education: Why is earlier better? Teachers College Record, 85(4), 561-568.Donaldsson , M. (1984). Hur tänker barn [How children think]. Lund: Liber läromedel.Haugland, S., & Shade, D. (1994). Software evaluation for young children. In J. Wright & D. Shade (Eds.), Young children: Active learners in a technological age. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children. Healy, J. M. (1998). Failure to connect: How Computers Affect Our Children's Minds- for Better and Worse. New York: Simon & Schuster. Henniger, M.L. (1994a). Computers and preschool children's play: Are they compatible? Journal of Computing in Childhood Education, 5(3/4), 231-239.Henniger, M.L. (1994b). Software for the early childhood classroom: What should it look like? Journel of Computing in Childhood Education, 5(2), 167-175.Heimann, M., & Tjus, T. (1997). Datorer och barn med autism [Computers and children with autism]. Stockholm: Natur och Kultur.Hildén, A. (1991). Datorprogram för personer som ej nått läsmognad [Computer software for persons under reading and writing level] . Vällingby: Handikappinstitutet.Holle. B. (1987). Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling [Motor development in children with disabilities and normal developed children]. Stockholm: Natur och kultur.Huntinger, P.L. (1998). Computer applications in programs for young children with disabilities: Recurring themes. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 11, 105-117.Isenberg, J.P., & Rosegrant, T. (1995). Children and technology. In J. Moyer (Ed.), Selecting educational equipment and materials for school and home, 25-29, Wheaton, MD: Association for Childhood Education International.Jonson, U. (1998). Datatek - vad är det?[Computer play centres ­ what is that?]. Rockneby: WRP International.Judge, S.L., & Parette, H.P. (Eds.)(1998). Assistive technology for young children with disabilities: A guide to provide family-centered services. Cambridge, MA: Brookline. Kemp, C.E., Hourcade, J.J., & Parette, H.P. (2000). Bulding An Initial Information Base: Assistive Technology Funding Resources for School-Aged Students with Disabilities. Journal of Special Education Technology,15(4), 15-24. Lawler, R.W. (1997). Learning with Computers. Exeter: Intellect Books.Lesar, S., & Parette, H.P. (1998). Assistive Technology for children With Disabilities. A Guide to Family-Centered Services. Cambridge, Massachusetts: Brookline Books.Lindh, J. (1997). Datorstödd undervisning i skolan - möjligheter och problem [Computer supported education in school - opportunities and problems]. Lund: Studentlitteratur.Lindstrand, P. (1999). Datatek. En studie om föräldrars erfarenheter av och förväntningar på datatekverksamhet [Computer play centers and parents' expectations]. Stenhamra: WRP International (Women Research in Play and Disability).Lindstrand, P. (2000). Datorer är inte så märkvärdigt! [Computer is nothing remarkable]. Stenhamra: WRP International.Lindstrand, P., Sirén, N., & Brodin, J. (2001). Det börjar med lek.[It start with play]. Rockneby: WRP International.LSS (1994) The Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. Stockholm: Government Printers.Male, M. (1997). Technology for inclusion. Boston: Allyn & Bacon.Margalit, M., Rochberg,Y., & Al-Yagon, M. (1995). Home-computing model and children with learning disabilities, A systemic approch. Tel-Aviv, School of Education, Ramat-Aviv, Israel. Learning -Disability-Quarterly; 1995, Spr Vol 18, 68-75.Nastasi, B.K., Clements, D.H., & Battista, M.T. (1990). Social-cognitive interactions, motivation, and cognitive growth in Logo programming and CAI problem-solving environments. Journal of Educational Psychology, 82, 150-158. Parette, H.P., VanBiervliet, A., Hourcade, J.J. (2000). Family-Centered Decision Making in Assistive Technology. Journal of Special Education Technology. 15(1), 15-55. Parette, H.P., Hofmann, A., & Van Biervliet, A. (1994). The professsional's role in obtaining funding for assistive technology for infants and toddlers with disabilities. Teaching Exceptional Children, 26, 22-28.Parette, H.P., & Brothersson, M.J. (1996). Family participation in assistive technology assessment for young children with disabilities. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 31(1), 29-43. Papert, S. (1980). Mindstorms. New York: Basic Books.Papert, S. (1992). The children´s machine. New York: Basic books.Piaget, J. (1968). Språk och tanke hos barnet [Children's language and thought]. Lund: Gleerups förlag.Piaget, J. (1962). Play dreams and imitation in childhood. New York: Norton.Piestrup, A.M. (1981). Preschool children use Apple to test reading skills program. Portoloa Vally, CA: Advanced Learning Technology.Preisler, G. (1983). Deaf children in communication. Stockholm University: Department of Psychology.Rolf, B. (1991). Profession, tradition och tyst kunskap. En studie i Michael Polanyies teori om den professionella kunskapens tysta dimension [Profession, tradition and silent knowledge]. Nora: Nya Doxa.Sirén, N. (1999). Datatek. En beskrivning av verksamheten ur personal-perspektiv [Computer play centers from staff perspective]. Stenhamra: WRP International.Sirén, N. (2000). Datorstöd i träningsskolan [Computer as a support in school for children with special needs]. Stenhamra: WRP International.Swinth, Y; Anson, D; Deitz, J. (1993). Single-switch computer access for infants and toddlers. American Journal of Occupational Therapy. Nov, 1993, Vol. 47, 1031-1038.Turner, E., Barett, C., Cutshall, A., Lacy, B:K., Keiningham, J., & Webster, M.K. (1995). The user's perspective of assistive technology. In K.F. Filipppo, K.J. Inge, & J.M. Barcus (Eds.), Assistive technology: A resource for school, work and community. Baltimore: Brookes. Vygotsky, L. (1981). Psykologi och Dialektik [Psychology and Dialectic]. Stockholm: Norstedt & Söner. Vygotsky, L.S. (1986). Thought and language. (A. Kozulin, Trans.) Cambridge, MA: Mit Press. (Orginal Work published 1962).Ziajka, A. (1983) Micro computers in early childhood education? A first look. Young children, 38(5), 61-67.

No comments:

Post a Comment