Friday, March 12, 2010

Persediaan guru untuk mengubah dunia

Persediaan guru untuk mengubah dunia: apa guru perlu belajar dan boleh lakukan


persediaan guru memahami dan menyokong pembelajaran.

Kepentingan bahagian persediaan guru adalah menolong seseorang menjadi biasa dengan konsep dan teknik yang menyokong pemahaman seperti penilaian penjumlahan melawan penilaian formatif, yang menentukan standard melawan peniliaan kriteria berdasarkan ujikaji, tahap pengetahuan, rutin melawan kemahiran pengubahsuaian, teori tingkah laku menentang teori piaget dan juga selainnya. Tetapi kajian tentang pembelajaran menunjukan bahawa manusia memerlukan lebih daripada fakta (contoh, status pengetahuan) jika matlamat itu membantu akta mereka ini akan mengambarkan tanggungjawab. Itu merupakan satu bahagian daripada strategi tenaga pengajar telah dibentuk untuk membantu guru memahami dan memberi pendapat dan idea tentang pembelajaran yang dibincang dalam bab ini, dan ini merupakan contoh strategi kajian yang menarik ditemui dalam membentuk pembelajaran- strategi membentuk kebolehan guru dalam kemahiran mengubah aspek bukan rutin yang membentuk keputusan pengajaran.

Guru-guru boleh mendapat manfaat dari arahan terus tentang prinsip-prinsip lengkap dalam pembelajaran dan mugkin kesimpulan, seperti mana kami gariskan dalam bab ini. Pada masa yang sama walaubagaimanapun, guru-guru juga perlu mengetahui teori-teori umum pembelajaran, walaubagaimanapun mereka diberi garis panduan untuk membentuk persekitaran pembelajaran yang berkesan, tidak menggunakan satu pendekatan pada semua keadaan. Kata kunci dalam teori pembelajaran moden mengatakan persekitaran pembelajaran yang optima mestilah berdasarkan matlamat pembelajaran yang tertentu, untuk latarbelakang pelajar dan pengetahuan sebelum, dan perhubungan dimana pembelajaran itu terbentuk. Guru-guru bukan hanya perlu memahami prinsip-prinsip asas pembelajaran dan juga perlu tahu bagaimana menggunakan kebijaksanaan untuk menemui berbagai-bagai matlamat pembelajaran dalam perhubungan pelajar berbeza dengan keperluannya.

Guru-guru berkerja bukan seperti jurutera membina jambatan, yaag mana tidak perlu memahami prinsip-prinsip fizik yang diperlukan untuk membina struktur yang selamat (seperti, bagaimana simen boleh menghalang air), mereka mengambil ciri-ciri semulajadi, keseluruhan panjang jambatan, dan berapa berat yang boleh disokong keadaan semulajadi sesuatu pembinaan, dan keadaan alam semula jadi di kawasan komuniti dan gempabumi, banjir lumpur atau sebagainya. seperti jurutera dalam contoh ini, guru-guru perlu mempelajari bagaimana menilai pendekatan yang berbeza keadaan yang mengalakan pembelajaran yang berpotensi keberkesanan melalui strategi pengajaran yang berbeza dalam membuat keputusan apa yang perlu dalam bahagian yang diberi.


Dalam membentuk ini guru-guru perlu memperkembangkan konsep-konsep dalam mempengaruhi pembelajaran (melibatkan kedua-dua pengaruh dan kesan cara pengajaran berbeza), dan mereka perlu memperkembangkan penilaian bagaimana bekerja dalam bahagian tertentu. How people learn framework membentuk satu penguasaan konsep. Ia adalah sama dengan konsep-konsep yang lain. Apa ytang dibincangkan tentang guru-guru belajar bukan sahaja berdasarkan pemerhatian tetapi berdasarkan teori pembelajaran yang terperinci yang membentuk pengajaran yang sebenar. Mereka juga perlu kemahiran untuk mengolah diantara specifik, pembelajaran dan pembelajaran dan teori umum yang bopleh meningkatkan dalam menerangkan mereka dan membentuk garis panduan.

Di antara ilmu pendidikan khas yang dibentuk oleh tenaga pengajar untuk menolong guru-guru pelatih memahami pembelajaran dalam perhubungan diantara pembelajaran dan pengajaran yang dianalisis berdasarkan pemerhatian kepada pelajar dan tugasan, penilaian keatas guru yang baru bekerja mengajar dan tindak balas pembelajaran tersebut. Sesungguhnya strategi ini membantu guru-guru untuk menilai kebolehan mengajar berbanding dengan menyuruh guru-guru menjalankan penilaian tingkah laku tertentu samaada daripada prinsip-prinsip teori atau daripada kajian tentang praktikal yang berkaitan dengan pencapaian pelajar.

Ketika ini kajian yang menemui cara yang terbaik dan selalu digunakan, berbagai pedekatan meningkatkan keberkesanan, atau gabungan strategi yang penting, bukan satu bidang sahaja. Contohnya tahap optima untuk tugasan berdasarkan pengalaman belajar dan juga kebiasaan. Bagaimanpun guru-guru mengabungkan inquiry- oriented learning dan arahan terus untuk difahami. Ada juga pendapat mengatakan keberkesanan berkait rapat dengan latarbelakang pelajar. Guru-guru pelajaran perlu melibatkan bagaimana teknik pendekatan pembelajaran dan bagaimana kesan pembelajaran yang sebenarnya berkesan kepada pelajar yang mempunyai perbezaan dengan orang dewasa, ini bermaksud teknik pembelajaran ini dilaksanakan dengan rutin dan secara ringkas untuk mengubah tingkahlaku, dan mengubah perangi untuk mencapai matlamat kurikulum. (Darling-Hammond, 2001a).

Perkembangan konsep Framework untuk menilai pembelajaran dan pengajaran.

Perkara penting selaku guru untuk membantu guru-guru baru memahami dan menerima faktor semasa mengajar dan pembelajaran adalah untuk menilai kebolehan bakal guru dalam teknik pembelajaran dan pengajaran. Bakal guru boleh menilai melalui videotape, sample kerja pelajar, pelan pengajaran, penilaian dan berbagai peralatan yang boleh diperolehi daripada kelas untuk menolong mereka mendekati keadaan sebenar, tumpuan dan corak pembelajaran yang ditunjukkan.

Untuk memastikan pembelajaran dalam keadaan selamat, ini membantu bakal guru untuk membina konsep framework dalam teknil pembelajaran; untuk mengenalpasti dan mengetahui andaian tentang pembelajaran dari segi umum dan specifik dan boleh mengendalikan proses penyiasatan sendiri.

No comments:

Post a Comment