Monday, April 12, 2010

Perlu Ingat

Tiada peruntukan bagi pihak sekolah yang menjalankan program intergrasi pendidikan khas bermasalah pembelajaran menghalang program atau sebarang aktiviti selagi ianya memberi manfaat dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar berkeperluan khas. Peruntukan kewangan yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran perlu digunapakai secara berhemah supaya keperluan pelajar berkeperluan khas dapat dipenuhi dengan sewajarnya supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Namun begitu pihak sekolah boleh bekerjasama dengan pihak pengurusan pendidikan khas di sekolah yang dikendalikan oleh Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas atau Penyelaras Pendidikan Khas dalam mengurus soal kewangan selagi ianya tidak menjejaskan program yang telah dirancang supaya dapat dilaksankan untuk pelajar berkeperluan khas.
Pengajaran yang direka khas bagi melengkapkan keperluan seseorang kanak-kanak yang luar biasa yang memerlukan bahan-bahan pangajaran khas, teknik pengajaran yang luar biasa dan kemudahan tertentu (Hallahan & Kauffman,1986).

No comments:

Post a Comment