Friday, April 9, 2010

Konsep Susah dan Senang

Susah...memang susah, jika difikirkan...maka, fikirkan bagaimana hendak mengatasi susah.
Senang...memang seronok, jika difikirkan...maka, fikirkan bagaimana hendak sentiasa senang.
Susah dan senang adalah resam hidup. Kalau hendak senang lazimnya bersusah dahulu untuk mencapai kesenangan. Maka senang itu pastinya didahului dengan susah payah. Nikmat senang akan dikecapi selepasnya.

Bagaimana untuk mengatasi susah
Mudah saja... lebihkan fikir...lebihkan refleksi...gandakan usaha...tawwakal.

Mulakan dengan mengenalpasti masalah, kemudian cari punca masalah. Cari langkah -langkah penyelesaian dengan pelbagai alternatif. Terima semua idea yang dicadangkan. Nilai idea yang ada untuk disesuaikan dengan masalah yang wujud. Pilih yang terbaik untuk digunakan. Akhirnya nilai keberkesanan alternatif yang dilaksanakan. Refleksi semula untuk menambahbaik.

Sabtu,14 Mac 2010. 11.12 am

No comments:

Post a Comment