Friday, February 13, 2009

Kesediaan dan Persediaan Guru

Kesediaan dan Persediaan Guru

Situasi semasa
Keperluan kepada perkara-perkara yang berkaitan
Amalan dan trend yang ada di sekolah

Terdapat 3 jenis program
Pendidikan Khas
Pendidikan Intergrasi
Pendidikan Inklusif

Kesediaan
Bahan
- CCTV
- Mesin Braille
- Kertas Khas
- Kertas Master Copy
- Alat Mesin Thermo pump
Semua di atas untuk Pengajaran dan Pembelajaran Buta

Hubungan antara guru biasa dengan guru khas
Masalah timbul semasa peperiksaan
- kertas peperiksaan lewat dihantar kepada guru resos
Hubungan antara guru biasa dan guru resos tiada masalah
Kolaborasi antara guru resos dan guru biasa perlu ada
- guru biasa menyediakan bahan Pengajaran dan Pembelajaran untuk pelajar dan dihantar kepada guru resos dibraille
- guru resos perlu menyediakan keperluan pengajaran dan pembelajaran mengikut perancangan guru biasa
Persepsi guru biasa terhadap guru resos (negatif)
- guru resos tidak perlu masuk kelas
- tidak ada kerja
- hanya sebagai guru ganti kelas biasa

Amalan
- Guru biasa menyediakan soalan
- Dihantar kepada guru resos untuk dibraille
- Pelajar menjawab menggunakan braille
- Guru resos menulis semula guna tulisan biasa
- Guru biasa menyemak dan memberi markah

Cadangan
- Guru resos yang menanda dan memberi markah kertas jawapan

No comments:

Post a Comment